Globální rozvojové vzdělávání

Svět se zcela zásadně mění a s ním i požadavky na vzdělávání. Škola, muzeum nebo třeba skautský oddíl už nejsou pouze místy pro získávání znalostí a dovedností. Měly by mládež vybavovat pro život v globalizovaném světě především rozvojem klíčových životních kompetencí podporujících rozvoj kritického myšlení, nenásilného řešení problémů a komunikačních dovedností. Učitelé to mohou dělat v rámci výuky, neméně důležitý je ale celkový étos školy – principy a hodnoty, na základě kterých škola funguje a které komunikuje i navenek směrem k širší komunitě.

Global Storylines na škole

Na malotřídní škole v malé obci u Brna si vytvořili vlastní příběh o třech ostrovech a se všemi žáky prvního stupně otevřeli aktuální téma klimatických změn a uprchlictví, díky kterému mohou žáci prožít a reflektovat, jaké to je opouštět domov a jaká jsou možná řešení a dopady konfliktů. „Je to něco úplně jiného, když si jen tak povídáme o uprchlících a když jím jsi.“
Marta Kuchaříková — MŠ a ZŠ Řeznovice

Globální rozvojové vzdělávání chápeme jako celoživotní vzdělávací proces, který pomáhá lidem orientovat se ve světě, porozumět jeho propojenosti a uvědomovat si svou roli a vliv v něm. Vede k porozumění sobě a svým vztahům s ostatními lidmi a místy. Svým přístupem k výuce rozvíjí dovednosti a podporuje hodnoty a postoje, které lidem umožňují aktivně se podílet na řešení lokálních i globálních problémů.

Členy učitelského sboru je možné v jejich globálním rozvojovém vzdělávání podpořit metodickými materiály nebo expertními semináři. Právě tyto semináře posilují učitele ve využívání principů kritického myšlení a globálního rozvojového vzdělávání, uplatňování participativních metod a usilování o rozvoj dovedností, které žákům a studentům umožní aktivně se podílet na řešení lokálních i globálních problémů.

Inspirací může být iniciativa Dagmar Antošíkové z pražského Gymnázia Jaroslava Heyrovského, která se pro své kolegy rozhodla uspořádat kurz Kritické myšlení a globální témata vedený organizací NaZemi. Napsala projekt, aby kurz mohla škola financovat, motivovala 15 kolegů, kteří se kurzu zúčastnili a nyní získané dovednosti dále rozvíjejí a aplikují ve výuce.

V případě zájmu o expertní semináře pište na vzdelavani@nazemi.cz.

Kam dál?

Co v NaZemi nabízíme v rámci vzdělávání?
Podívejte se na naši nabídku aktivním učitelům a dalším vzdělavatelům.