Jednodenní semináře 2020

Autor Petra Frühbauerová
13
Kvě
2020

Začínáme opět roztáčet naše vzdělávací kola. V průběhu následujících letních měsíců uskutečníme ještě tři jednodenní semináře, k jejichž odkladu došlo. Na všech zbývají volná místa a je možné se přihlašovat. Další jednodenní semináře jsou naplánovány na podzim a právě otevíráme přihlašování.

Při plánování podzimních seminářů zohledňujeme možnost druhé vlny pandemie, program tomu bude skrze potřebná opatření uzpůsoben (konání v menším počtu, online, příp. odklad s ohledem na nařízená omezení) a všechny přihlášené budeme průběžně o situaci informovat. Vaše přihlášení na semináře podporuje naší činnost i v takto nejisté době. Jsme připraveni společně hledat cesty pro uskutečnění všech seminářů.

Léto 2020

Práce s kontroverzními tématy

28. 5. 2020 | Syřiště (Kounicova 42, Brno) | 9-17 hodin | kapacita 8-16 lidí
Cena: 1 800 Kč (zlevněná 1 300 Kč**, solidární 2 200 Kč***)
Přihlašování zde do 21. 5. 2020 | akreditováno MŠMT

Záměrem semináře je prozkoumat, jak se věnovat komplexním tématům bez jednoznačných odpovědí a přitom udržet bezpečné prostředí pro účastníky a účastnice programu. Kontroverzní témata jsou charakteristická tím, že vzbuzují silné emoce a mají tendenci rozdělovat společnost či komunitu. Při otevřeném přístupu ke komunikaci a vzdělávání se tedy kontroverzním tématům nelze vyhnout, někdy je těžké je předvídat, nicméně je možné se na práci s nimi připravit. Workshop bude prvním krokem a ukázkou takové přípravy. Společně se pokusíme hledat odpovědi na otázky: Jak pracovat s vlastním postojem ve výuce kontroverzních témat? Jak pracovat s tématem, když nemám dost informací a relevantních zdrojů?

Seminář je určen pro účastníky a účastnice, kteří se ve třídách, oddílech, týmech či kolektivech setkávají s kontroverzními tématy a hledají cesty, jak bezpečně otevírat diskuzi o nich. 

Úvod do kritického myšlení a práce s globálními tématy

2. 6. 2020 | Syřiště (Kounicova 42, Brno) | 9-17 hodin | kapacita 8-16 lidí
Cena: 1 250 Kč (zlevněná 900 Kč*, solidární 1 550 Kč**)
Přihlašování zde do 31. 5. 2020 | akreditováno MŠMT

Záměrem semináře je nabídnout ochutnávku přístupu, metod i obsahu dlouhodobého kurzu Kritické myšlení a globální témata. Účastníci a účastnice semináře si na vlastní kůži vyzkouší, jaké to je účastnit se lekcí, které jsou vedeny metodami kritického myšlení a řídí se principy konstruktivistické pedagogiky. Společně se podíváme na jakých kořenech přístup podporující kritické myšlení ve vzdělávání může stavět a jak jej přetavit v praktickou realizaci. Představíme si program Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Na příkladu modelových lekcí si představíme konkrétní metody a analyzujeme přístupy v lekcích použité. Zaměříme se na konkrétní možnosti uplatnění ve vlastní pedagogické praxi.

Seminář je vhodný pro pedagogy a pedagožky, ale i kohokoli dalšího, kdo má zájem prozkoumat tento přístup k výuce a případně na něj navázat delším kurzem.

Vedení reflexí, tréninkové setkání

23. 6. 2020 | Syřiště (Kounicova 42, Brno) | 9-17 hodin | kapacita 8-14 lidí
Cena: 1 250 Kč (zlevněná 900 Kč*, solidární 1 550 Kč**)
Přihlašování zde do 16. 6. 2020 | akreditováno MŠMT

Reflexím věnujeme speciální pozornost, protože tvoří zásadní část učebního procesu. V rámci reflexe nabízíme čas promýšlet, co program přinesl ve vztahu k cílům programu nebo pro osobní posun. Pomáhá účastníkům a účastnicím uvědomit si, co se dělo, a odvodit z toho poznání. 

Na setkání se účastníci a účastnice seznámí s významem reflexe v různých přístupech (E-U-R, zážitková pedagogika), strukturou reflexe (jejími jednotlivými fázemi) a zaměří se na její odlišení od zpětné vazby. Budeme se ale věnovat zejména roli lektora či lektorky, kteří reflexi vedou. Zaměříme se na to, jak podpořit procesy ve skupině tak, aby měla příležitost pro společné hledání a tázání se a aby efektivně směřovala k vymezenému cíli, formulovala výstupy, osobní ponaučení či další kroky do budoucna. Na setkání budeme vyhrazena velká část prostoru pro praktický nácvik dovedností potřebných pro vedení reflexe. Zájemci budou mít možnost si vedení reflexe aktivně vyzkoušet a obdržet zpětnou vazbu od ostatních zúčastněných i lektorek. 

Seminář je určen pro zkušenější účastníky a účastnice se základními znalostmi o významu a struktuře reflexe (např. v rozsahu, který nabízíme na kratších i delších kurzech Kritického myšlení). Není nutná aktivní pedagogická praxe, ačkoli je výhodou.

 

Podzim 2020

Vedení diskuzí 1, tréninkové setkání

22. 9. 2020 | Syřiště (Kounicova 42, Brno) | 9-17 hodin | kapacita 8-14 lidí
Cena: 1 250 Kč (zlevněná 950 Kč*, solidární 1 600 Kč**)
Přihlašování zde do 8. 9. 2020 | akreditováno MŠMT

Záměrem tréninku je rozvoj facilitátorských dovedností při vedení diskuzí tak, aby diskuze směřovala k prozkoumávání tématu a k posunu přemýšlení diskutujících.

Na setkání si vymezíme kvality diskuze jako pedagogického nástroje z hlediska obsahu i procesu diskuze. Budeme se věnovat reflexi facilitátorské role z pohledu moci a otázce, jakými zásahy a metodami může facilitátor kvality diskuze rozvíjet. Prostor bude i pro vyzkoušení dovedností a diskuzních metod, které jsou alternativou k otevřené diskuzi.

Setkání je určeno pro zkušenější účastníky a účastnice, kteří se ve třídách, oddílech, týmech či kolektivech dostávají do pozice přípravy a vedení diskuzí. Není nutná aktivní pedagogická praxe. Navazující setkání se věnuje dalšímu tréninku dovedností facilitátora diskuze.

Vedení diskuzí 2, tréninkové setkání

13. 10. 2020 | Syřiště (Kounicova 42, Brno) | 9-17 hodin | kapacita 8-14 lidí
Cena: 1 250 Kč (zlevněná 950 Kč*, solidární 1 600 Kč**)
Přihlašování zde do 30. 9. 2020 | akreditováno MŠMT

Tréninkové setkání Vedení diskuzí 2 (navazující na Vedení diskuzí 1) vyhrazuje velkou část prostoru pro praktický nácvik dovedností potřebných pro vedení diskuze a podporování kvalit diskuze: sledování, vyjasňování, shrnování, přerušování, propojování příspěvků, práce se záznamem. Budeme se také věnovat otázce, jak s respektem reagovat v obtížných situacích. Pracovat budeme v menších skupinách i společně. 

Setkání je určeno pro zkušenější účastníky a účastnice, kteří se ve třídách, oddílech, týmech či kolektivech dostávají do pozice přípravy a vedení diskuzí a absolvovali tréninkové setkání Vedení diskuzí 1 (příp. po předchozí domluvě).

Formativní hodnocení – jak začít?

22. 10. 2020 | Syřiště (Kounicova 42, Brno) | 9-17 hodin | kapacita 8-14 lidí
Cena: 1 850 Kč (zlevněná 1 350 Kč*, solidární 2 300 Kč**)
Přihlašování zde do 8. 10. 2020

Formativní hodnocení je hodnocení, které podporuje v dalším učení. Je formulováno popisným jazykem, vztahuje se k předem stanoveným kritériím a jasně sděluje, co učící se zvládá a do jaké míry. Tím umožňuje plánování dalšího učení. Je to hodnocení, které pomáhá udržovat motivaci a přebírat za svůj pokrok odpovědnost. V rámci jednodenního semináře si představíme jednotlivé složky takového hodnocení a procvičíme si jeho formulaci. 

Seminář je určen pro pedagožky a pedagogy, kteří přemýšlí o smyslu a dopadu hodnocení na své svěřence a chtějíse inspirovat, jak s formativním hodnocením postupně začít.

---

*Zlevněná cena je určena pro studenty a studentky, rodiče na rodičovské dovolené, nezaměstnané, dobrovolníky a dobrovolnice NaZemi, příp. dle domluvy.
**Zaplacením solidární ceny podpoříte účast na našich kurzech a seminářích těch zájemců, kteří si ji vzhledem ke své životní situaci nemohou dovolit. Mnohokrát vám za to děkujeme.

 

Dlouhodobé kurzy na školní rok 2020/21

Kritické myšlení a globální témata, 8 setkání (80 hodin, akreditováno MŠMT). Více informací naleznete zde, přihlašování je otevřeno.

 

Plánované semináře na zimu/jaro 2021

  • Práce s kontroverzními tématy (1 den, akreditováno MŠMT)
  • Konflikt jako příležitost k učení (2 dny)
  • Vedení reflexí, tréninkové setkání (1 den, akreditováno MŠMT)
  • Zážitková pedagogika v globálním vzdělávání (1 den, akreditováno MŠMT)
  • Úvod do kritického myšlení a práce s globálními tématy (1 den, akreditováno MŠMT)

Předběžný zájem je možné vyjádřit skrze tento formulář. V průběhu podzimu bychom vás kontaktovali s bližšími informacemi a společně hledali termín, který vám bude pro semináře vyhovovat.

 

Sdílejte článek