Seminář: Kritické myšlení a globální témata (80hod)
V kurzech Kritické myšlení a globální témata zkoumáme původ postojů a názorů vlastních i druhých, rozvíjíme dovednosti potřebné k vedení smysluplné diskuze a informovanému rozhodování. Kurzy podporují pedagožky a pedagogy v tom jak strukturovat a plánovat výuku, která tyto dovednosti rozvíjí, jak učit smysluplně tak, aby to bavilo všechny účastníky procesu.
Cílová skupina učitelé ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ, studenti, lektoři
Časová dotace 80 hodin
Formát 8 celodenních setkání (kurz začne v říjnu 2017)
Cena 5 600 Kč (cena zahrnuje příručky KM, občerstvení)
Kurz propojuje základní program Čtením a psaním ke kritickému myšlení a model kritického myšlení Stephena Brookfielda s komplexními tématy globálního vzdělávání (např. konflikty, vzdělání, předsudky, občanská zodpovědnost). Kurz nabízí inspiraci jak strukturovat a plánovat výuku a jak podporovat samostatnost a nezávislé myšlení žáků a studentů. Účastníci prožijí modelové lekce v pozici studentů, na základě reflexe svých procesů učení a díky výměně zkušeností nahlédnou vlastní pedagogickou praxi. Prakticky si osvojí třífázový model E-U-R a metody aktivního učení pro práci s různými zdroji informací. Kurz je akreditován MŠMT a je možné jej hradit z tzv. šablon.
„Dostala jsem strašně moc a v mnoha směrech, ohledech, rovinách – pracovně, myšlenkově, metodicky, filosoficky, světonázorově, ale hodně i lidsky.“
Miriam Kuczmanová, Gymnázium Holešov

Máte zájem o další semináře?