Kurz: Kritické myšlení a globální témata (80hod.)
V kurzech Kritické myšlení a globální témata zkoumáme původ postojů a názorů vlastních i druhých, rozvíjíme dovednosti potřebné k vedení smysluplné diskuze a informovanému rozhodování. Kurzy podporují pedagožky a pedagogy v tom jak strukturovat a plánovat výuku, která tyto dovednosti rozvíjí, jak učit smysluplně tak, aby to bavilo všechny účastníky procesu.
Cílová skupina učitelé a učitelky ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ, studenti a studentky, lektoři a lektorky
Časová dotace 80 hodin
Formát 5 setkání pátek + sobota (začátek září 2017) nebo 8 setkání vždy v pracovní den (začátek říjen 2017)
Cena 5 900 Kč (cena zahrnuje příručky KM, občerstvení)
Kurz propojuje základní program Čtením a psaním ke kritickému myšlení a model kritického myšlení Stephena Brookfielda s komplexními tématy globálního vzdělávání (např. konflikty, vzdělání, předsudky, občanská zodpovědnost). Kurz nabízí inspiraci jak strukturovat a plánovat výuku a jak podporovat samostatnost a nezávislé myšlení studentů a studentek. Účastníci a účastnice prožijí modelové lekce v pozici studentů, na základě reflexe svých procesů učení a díky výměně zkušeností nahlédnou vlastní pedagogickou praxi. Prakticky si osvojí třífázový model E-U-R a metody aktivního učení pro práci s různými zdroji informací. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme dva docházkové kurzy. Oba kurzy budou probíhat v Brně, jsou akreditované MŠMT a lze je hradit z tzv. šablon. Lišit se budou termíny, lektorským obsazením a částečně i skladbou účastníků a účastnic. Kurz s termíny v pátek a sobotu bude z větší části obsazen pedagožkami ZŠ, kurz s termíny v pracovních dnech vytvoří pravděpodobně rozmanitější skupinu. Pro detailní informace o kurzech si stáhněte popisy, kde najdete i přihlášky.
„Uvědomila jsem si, že při zavedení metod kritického myšlení do výuky více poznávám své studenty. Často mě až příjemně překvapí, jak dokáží formulovat své názory, jak jsou otevřenější a jak pomalu začínají naslouchat jiným. Mnohé z metod, které jsem na studentech zkusila, jsou zábavné, udržují děti aktivní, podněcují diskuzi, zvednou děti ze židlí a dnes už vím, že motivují k učení.“
Hana Hajtmarová, ZŠ Zábřeh