Oděvy

Jaká je cena za naši image? Většina našeho oblečení je výraběna v nedůstojných pracovních podmínkách v zemích globálního Jihu. V továrnách, jejichž majitelé nejsou schopní zaručit základní bezpečnost ani vyplácení důstojných mezd. Porušování lidských práv je na denním pořádku a značky, které oblečení prodávají, tiše přihlížejí - i když se nás snaží přesvědčit, že dodržování lidských práv je jejich prioritou.

Výroba většiny oděvů znamená nedůstojný život a opakované porušování lidských práv.

Svoje dítě nevidím

„Do práce odcházím, když moje dcera ještě spí. Když se vracím, tak už zase spí. Moji tvář vidí jednou za týden.“
Amanthi, šička v továrně — Srí Lanka

Charakteristickým znakem oděvního průmyslu je tlak odběratelů na dodací lhůty a na cenu. Zadávání výroby externímu do davateli umožňuje zadavatelům nízké výrobní náklady a odpovědnosti za pracovní podmínky na dodavatele. Pracovní podmínky v textilních továrnách jsou často nevyhovující a zaměstnanci zde svou práci často nedostanou ani procento z prodejní ceny oděvu.

Už samotné podmínky pěstování bavlny jsou problematické. Cesta k hotovému oděvnímu výrobku je složitá. Oděvy často procestují tisíce kilometrů, než projdou všemi fázemi výroby od zpracování bavlny až po střih a balení oděvů. Složitý dodavatelský řetězec ztěžuje kontrolu sociálních a environmentálních dopadů produkce. Přestože celá řada oděvních společností již formulovala etické kodexy, které mají předcházet porušování pracovních práv, realita je odlišná. Velice často nejsou kodexy v dodavatelských továrnách zavedeny a ani jejich transparentní kontrola není dodržována. Záruku důstojnějších pracovních podmínek při výrobě oděvů může dát pouze nezávislá kontrola dodržování sociálních standardů. V tomto kontextu je v současnosti nejdůvěryhodnější formou členství oděvní společnosti v tzv. vícestranné iniciativě (Multi-Stakeholder Iniciatives).

O aktuální situaci v oděvním průmyslu si můžete přečíst v našich článcích zde.

V říjnu 2014 jsme společně s Ekumenickou akademií vstoupili do Clean Clothes Campaing, vznikla tak česká pobočka Clean Clothes Česká republika. Veřejnost tak získala lepší přístup k informacím, za jakých podmínek vzniká oblečení, které běžně nosíme. Spotřebitelé zároveň dostanou větší šanci, že jejich hlas oděvní firmy vyslyší. 
+ Zobrazit více