Podpořte další činnost NaZemi
Pomozte nám hájit důstojné pracovní podmínky ve světě.
O co nám jde

Jsme přesvědčeni o tom, že každý člověk na Zemi má právo žít a pracovat v důstojných podmínkách. Zaměřujeme se na propojenost našeho spotřebního chování s problémy v tzv. rozvojových zemích a motivujeme jednotlivce, firmy i státy přijmout za tyto problémy odpovědnost. 

Prosazujeme odpovědnost firem, protože firmy mají možnost ovlivnit pracovní podmínky tak, aby lidé v zemích globálního Jihu mohli žít a pracovat v důstojných podmínkách.

Podporujeme fair trade a umožňujeme tím pěstitelům a pěstitelkám v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky zlepšovat jejich životní podmínky. Prostřednictvím fair trade i přímého kontaktu s pěstiteli a výrobci motivujeme českou veřejnost k odpovědnému přístupu k vlastní spotřebě.

Propagujeme globální vzdělávání přispívající k pochopení souvislostí mezi vlastním životem a životem lidí v jiných částech světa. Pomocí vzdělávacích materiálů, programů pro studenty a studentky i seminářů pro pedagogy a pedagožky prosazujeme globální vzdělávání do formálního i neformálního vzdělávání.

Stav financování projektu
50000 Kč
3000 Kč
V současnosti nám chybí vybrat ještě 47000 Kč
Přispějte na tento projekt

Co uděláme s vaším darem?

Dar využijeme pro osvětovou činnost v oblasti fair trade a pro zlepšování pracovních podmínek zejména v sektorech oděvního a obuvnického průmyslu.

Peníze můžete zaslat pomocí tlačítka Donate nebo na účet: 2800235894/2010.