Program: Do roboty (workshop o budoucnosti práce)
Jak se v souvislosti s robotizací promění povaha práce? A dá se na to nějak připravit?
Cílová skupina 16 let a více (program je vhodný i pro dospělé)
Časová dotace 150–200 min (cca 3–4 vyučovací hodiny), program budeme realizovat od března 2019
Cena 1400 Kč + mimo Brno cestovné pro dva lektory (případně dle domluvy a vašich možností)
Výukový program se věnuje tématu budoucnosti práce. Seznamuje studentky a studenty se základními pojmy souvisejícími s prací v digitálním věku a možnými perspektivami vývoje. Interaktivními metodami a skrze práci s příběhovými texty podněcuje zvažování možných důsledků změn pro ně osobně i pro život společnosti jako celku. Zaměřuje se přitom zejména na hodnotové a postojové aspekty měnícího se světa práce a vede k přijetí odpovědnosti za využití potenciálu změny ve prospěch všech.
„“