Materiály ke stažení
Máme vás rádi, a tak tu pro vás shromažďujeme všemožné studie, letáky, aktivity, tiskové zprávy i newslettery. A všechno si můžete stáhnout!
Vše
Výzkum provedený v rámci kampaně Obuj se do toho - vedle samotných rozhovorů s dělníky zde lze nalézt širší kontext od shrnutí vývoje v evropském i čínském kožedělném a obuvnickém průmyslu až po čínskou legislativu v oblasti pracovního práva. Výzkum proběhl na konci roku 2015, kdy jsme provedli rozhovory se 47 dělníky a dělnicemi (ze 70 % se jednalo o ženy) ze tří továren v pobřežní provincii Kuang-tung, která je pro výrobu bot nejdůležitějším centrem výroby. Jednalo se o zaměstnance a zaměstnankyně továren Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.,Stella International Holdings Ltd. a Panyu Lide Shoes Industry Co. Ltd.
The Results of CCC‘s Most Recent Researches in Central, East and South East Europe. Clean Clothes Campaign, November 2017.
V infolistu se dočtete, jak a v čem může transparentnost v dodavatelských řetězcích pomoci dělníkům i spotřebitelům. Vydáno v červnu 2017.
Vyjádření představitelů kampaně Change Your Shoes na kritiku asociace italských výrobců obuvi UNIC ohledně výzkumu pracovních podmínek v italských koželužnách.
Odpověď asociace italských výrobců obuvi UNIC na výzkum „A tough story of leather“ provedený v rámci kampaně „Change your shoes“.