Materiály ke stažení
Máme vás rádi, a tak tu pro vás shromažďujeme všemožné studie, letáky, aktivity, tiskové zprávy i newslettery. A všechno si můžete stáhnout!
Vše
Jak s žáky realizovat místní veřejnou akci s globálním přesahem
Metodika informovaných a reflektovaných akcí. Vydlo NaZemi v roce 2017.
Identifikovali jsme 5 + 2 kompetence globálního občanství, které zahrnují nejdůležitější hodnoty a postoje i oblasti znalostí a dovedností, o nichž si myslíme, že je mladí lidé potřebují k tomu, aby se mohli aktivně podílet na utváření spravedlivějšího světa a podporovat udržitelnost života na naší planetě. Vzdělavatelkám a vzdělavatelům kompetence poskytují jak podklady pro vlastní rozvoj, tak i východiska ke koncepční přípravě programů globálního vzdělávání, a to na úrovni jednorázových lekcí i rozsáhlejších kurzů v rámci dlouhodobého a systematického posilování globálního občanství mladých lidí. Mladí lidé by měli dostat možnost rozvíjet všechny vymezené kompetence skrze získávání určitých znalostí, ale také osvojením dovedností a kultivací postojů.
Manuál vám umožní samostatné vedení 90minutového programu Očima hraček. Vydalo NaZemi v roce 2013.
Každý z nás svým jednáním ovlivňuje dění nejen ve svém nejbližším okolí, ale i ve vzdálených částech světa. Odhalte s námi tajemství aktivního občanství. Tento materiál nabízí tipy, jak můžeme měnit svět kolem sebe k lepšímu. Můžeme k tomu přispívat nejen tím, co si kupujeme a nekupujeme, ale i dalšími drobnými i většími rozhodnutími, které každý den děláme. Nechte se inspirovat, jak vědomě a aktivně boxovat za změnu.
Krátký interaktivní program přináší základní vhled do globalizovaného obchodu a jeho propojení s naší spotřebou. Účastníci a účastnice se seznámí s procesem pěstování a zpracování produktů z globálního Jihu (káva, čaj, kakao, bavlna, banány), porozumějí propojenosti světa a pojmenují výhody a nevýhody, které s sebou tato propojenost přináší. Vhodné pro děti od 11 let.