Materiály ke stažení
Máme vás rádi, a tak tu pro vás shromažďujeme všemožné studie, letáky, aktivity, tiskové zprávy i newslettery. A všechno si můžete stáhnout!
Účelem aktivity je porovnat vlastní cestu do školy s cestami žáků a studentů v jiných zemích.
Účelem aktivity je ukázat, jak se mezi lidmi šíří nemoci a jak tomu můžeme předcházet.
Účelem aktivity je prozkoumat příčiny hladu ve světě.
Účelem aktivity je zamyslet se nad tím, co považujeme v České republice za „běžné“ a co za „nezbytné“ k tomu, aby se nám dobře žilo.