Materiály ke stažení
Máme vás rádi, a tak tu pro vás shromažďujeme všemožné studie, letáky, aktivity, tiskové zprávy i newslettery. A všechno si můžete stáhnout!
Fórum pro změnu se koná 3. listopadu v Goethe-Institu v Praze od 13:00 do 18:00 hodin.
Infolist o pracovních podmínkách při výrobě obuvi, o světové produkci bot, jejich prodeji, odpovědnosti jednotlivých zapojených aktérů a co je potřeba změnit.
Brožura informuje o tom, za jakých podmínek vzniká naše obuv a co mohou firmy, vlády i spotřebitelé pro změnu těchto podmínek udělat. Vydáno 2015.
Průzkum veřejného mínění provedený mezinárodní společností Nielsen týkající se ochrany lidských a pracovních práv společně se zajištěním práv spotřebitelů. Výsledky týkající se pouze České republiky.
Průzkum veřejného mínění provedený mezinárodní společností Nielsen týkající se ochrany lidských a pracovních práv společně se zajištěním práv spotřebitelů.
Krátký materiál o světové produkce obuvi a hlavních problémech, které jsou s ní spojeny.
Výzkum italské pobočky Clean Clothes Campaign týkající se pracovních podmínek v oděvním průmyslu v Itálii.
Výzkum SOMO a ICN v pěti přádelnách a tkalcovnách v indickém státě Tamil Nadu. Říjen 2014.
Stručný infolist o situaci v oděvním průmyslu v Kambodži. Aktualizováno v říjnu 2014.