Materiály ke stažení
Máme vás rádi, a tak tu pro vás shromažďujeme všemožné studie, letáky, aktivity, tiskové zprávy i newslettery. A všechno si můžete stáhnout!
Brožura informuje o tom, za jakých podmínek vznikají naše oděvy a co mohou firmy, vlády i spotřebitelé pro změnu těchto podmínek udělat.
Informační brožura poskytuje základní informace o globálních souvislostech mezi nadnárodními hračkářskými společnostmi, evropskými spotřebiteli a zaměstnanci továren na hračky, zejména v Číně. Podrobně popisuje problémy, které jsou s globalizovaným hračkářským průmyslem spojené, a představuje požadavky kampaně Víte, s čím si hrajete? i možnosti, jak se do kampaně zapojit.
Informační brožura mapuje proces výroby oděvů a problémy, které produkci provázejí. Brožura byla aktualizována v červnu 2011.
Výzkum pracovních podmínek v oděvních továrnách ve vybraných zemích východní Evropy a Turecka.
Situace v oděvním průmyslu v souvislosti s pracovními podmínkami a mzdou.
Situace v oděvním průmyslu v souvislosti s pracovními podmínkami a mzdou.
Situace v oděvním průmyslu v souvislosti s pracovními podmínkami a mzdou.
Tento manuál představuje princip koherence politik pro udržitelný rozvoj (PCSD) a nástroje pro organizace, které chtějí fungovat jako tzv. watchdog a podporovat tvůrce politik v dosahování PCSD a cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Manuál vznikl v rámci projektu Koherentní Evropa pro udržitelný rozvoj (CE4SD), který je financován z evropského programu DEAR. 
Situace v oděvním průmyslu v souvislosti s pracovními podmínkami a mzdou.
Situace v oděvním průmyslu v souvislosti s pracovními podmínkami a mzdou.