Materiály ke stažení
Máme vás rádi, a tak tu pro vás shromažďujeme všemožné studie, letáky, aktivity, tiskové zprávy i newslettery. A všechno si můžete stáhnout!
Manuál vám umožní samostatné vedení 90minutového programu Očima hraček. Vydalo NaZemi v roce 2013.
Krátký interaktivní program přináší základní vhled do globalizovaného obchodu a jeho propojení s naší spotřebou. Účastníci a účastnice se seznámí s procesem pěstování a zpracování produktů z globálního Jihu (káva, čaj, kakao, bavlna, banány), porozumějí propojenosti světa a pojmenují výhody a nevýhody, které s sebou tato propojenost přináší. Vhodné pro děti od 11 let.
Objevte s námi hloubky globálního vzdělávání. To nestojí jen na globálních tématech, ale i principech a hodnotách. Směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.