Materiály ke stažení
Máme vás rádi, a tak tu pro vás shromažďujeme všemožné studie, letáky, aktivity, tiskové zprávy i newslettery. A všechno si můžete stáhnout!
Pozvánka na jednodenní workshop, který pořádá NaZemi ve spolupráci se vzdělávacím programem Varianty Člověka v tísni. Workshop je určen pro pedagogy ZŠ a SŠ, studenty pedagogických oborů i lektory neziskových organizací.
Attachment 1 to the activity "Jeans Without Sand" of the UnderCover handbook
Attachment 2-4 to the activity "Exchange Office" of the UnderCover handbook
Attachment 2 to the activity "Coffee Families" of the UnderCover handbook
Attachment 1 to the activity "Coffee families" of the UnderCover handbook
Přepis kartiček se zásadními myšlenkami jednotlivých účastníků večera Odvážného hledání cest s Hubertem von Schönebeckem, který proběhl 30. 10. 2014 v Brně.