Materiály ke stažení
Máme vás rádi, a tak tu pro vás shromažďujeme všemožné studie, letáky, aktivity, tiskové zprávy i newslettery. A všechno si můžete stáhnout!
Studenti porozumějí pojmu životní cyklus výrobku a uvažují o vlivu výrobku na lidi a životní prostředí. Studenti analyzují sdělení a nástroje, které používá krátký film ilustrující výrobní systém a životní cyklus výrobků. Studenti uvažují o svých spotřebitelských návycích. Pracovní list a film Příběh věcí jsou součástí publikace PodObal – příručka o globálních souvislostech našeho obchodování. Publikace je určena nejen pro učitele základních a středních škol.