Materiály ke stažení
Máme vás rádi, a tak tu pro vás shromažďujeme všemožné studie, letáky, aktivity, tiskové zprávy i newslettery. A všechno si můžete stáhnout!
Objevte s námi hloubky globálního vzdělávání. To nestojí jen na globálních tématech, ale i principech a hodnotách. Směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.
Žijeme ve světě, kde je voda nejcennějším zdrojem. Je skutečně tak dostupná, jak si myslíme? Aktivita je zaměřená na dostupnost vodních zdrojů v okolí a na zasazení této dostupnosti a kvality vody do globálního kontextu. Účastníci a účastnice zasadí téma vody do lokálního prostředí, zmapují své okolí z pohledu dostupnosti a kvality vody. Vhodné pro děti od 12 let.
Žijeme ve světě, kde je voda nejcennějším zdrojem. Je skutečně tak dostupná, jak si myslíme? Aktivita je zaměřená na dostupnost vodních zdrojů v okolí a na zasazení této dostupnosti a kvality vody do globálního kontextu. Účastníci a účastnice zasadí téma vody do lokálního prostředí, zmapují své okolí z pohledu dostupnosti a kvality vody. Vhodné pro děti od 12 let.
Kolik odpadků jste už dneska vyhodili do koše? Kde všechny tyto papíry, igelity či slupky od brambor vlastně končí? Metodika se zaměřuje na produkci odpadu a vybízí účastníky a účastnice, aby se zamysleli nad tím, jak sami mohou přispět k tomu, aby odpadu bylo méně. Vhodná je pro děti od 12 let.
Kompetence globálního občana jsou základním rámcem seminářů i všech aktivit globálního vzdělávání. Jde o soubor znalostí, dovedností i postojů, které souvisí s globálním občanstvím skautského hnutí tak, jak se na něm shodli skauti a skautky napříč různými národními organizacemi. Slouží činovníkům a činovnicím především jako vize celoživotního globálního vzdělávání, tj. kam směřovat činnost a programy, jaké vědomosti, dovednosti a postoje posilovat a rozvíjet.
Inspirujte se, jak lze s mladými lidmi připravit veřejnou akci tak, aby měla globální rozměr. V dokumentu naleznete metodiku na přípravu veřejných informovaných akcí aneb jak dělat dobro dobře.
Účelem aktivity je podpořit účastníky a účastnice v tom, aby se aktivně zapojovali do řešení problémů, na kterých jim záleží.
Účelem aktivity je zamyslet se nad tím, jakou roli pro nás hrají volby.
Účelem aktivity je zjistit, co se stane na lokální i globální úrovni, pokud budeme pokračovat v kácení deštných pralesů.