Materiály ke stažení
Máme vás rádi, a tak tu pro vás shromažďujeme všemožné studie, letáky, aktivity, tiskové zprávy i newslettery. A všechno si můžete stáhnout!
Účelem aktivity je pochopit, jak mohou být zdroje energie obnovitelné
Účelem aktivity je uvědomit si, že nezávadná pitná voda představuje cenný zdroj, ke kterému nemají všichni lidé snadný přístup.
Účelem aktivity je prozkoumat projevy genderové nerovnosti v každodenním životě.
Účelem aktivity je porovnat vlastní cestu do školy s cestami žáků a studentů v jiných zemích.
Účelem aktivity je ukázat, jak se mezi lidmi šíří nemoci a jak tomu můžeme předcházet.
Účelem aktivity je prozkoumat příčiny hladu ve světě.
Účelem aktivity je zamyslet se nad tím, co považujeme v České republice za „běžné“ a co za „nezbytné“ k tomu, aby se nám dobře žilo.
Vydala skotská organizace Scotdec v rámci projektu Skauti na Zemi v roce 2017. Do češtiny přeložila Martina Čáslavská a NaZemi doplnilo české reálie. K brožuře je dobré si rovněž stáhnout 17 karet k 17 Cílům udržitelného rozvoje a pracovní list k 11. cíli (najdete je zde: https://www.nazemi.cz/cs/dokumenty/aktivity). Každá karta obsahuje vzdělávací aktivitu týkající se daného cíle. Vhodné nejen pro skauty a skautky, ale i pro všechny pedagogy a pedagožky pracující s mladými lidmi.
Týden globálního vzdělávání se v roce 2017 koná od 18. do 26. listopdu a věnuje se udržitelnému cestování. Účastníci a účastnice budou společně hledat odpovědi na to, jak v dnešním světě cestovat, aby z toho měly užitek obě zapojené strany – hosté i hostitelé. V dokumentu najdete přehled všech akcí, které se v rámci týdne konají.