Materiály ke stažení
Máme vás rádi, a tak tu pro vás shromažďujeme všemožné studie, letáky, aktivity, tiskové zprávy i newslettery. A všechno si můžete stáhnout!
Účelem aktivity je prozkoumat projevy genderové nerovnosti v každodenním životě.
Účelem aktivity je porovnat vlastní cestu do školy s cestami žáků a studentů v jiných zemích.
Účelem aktivity je ukázat, jak se mezi lidmi šíří nemoci a jak tomu můžeme předcházet.
Účelem aktivity je prozkoumat příčiny hladu ve světě.
Účelem aktivity je zamyslet se nad tím, co považujeme v České republice za „běžné“ a co za „nezbytné“ k tomu, aby se nám dobře žilo.
Vydala skotská organizace Scotdec v rámci projektu Skauti na Zemi v roce 2017. Do češtiny přeložila Martina Čáslavská a NaZemi doplnilo české reálie. K brožuře je dobré si rovněž stáhnout 17 karet k 17 Cílům udržitelného rozvoje a pracovní list k 11. cíli (najdete je zde: https://www.nazemi.cz/cs/dokumenty/aktivity). Každá karta obsahuje vzdělávací aktivitu týkající se daného cíle. Vhodné nejen pro skauty a skautky, ale i pro všechny pedagogy a pedagožky pracující s mladými lidmi.
Týden globálního vzdělávání se v roce 2017 koná od 18. do 26. listopdu a věnuje se udržitelnému cestování. Účastníci a účastnice budou společně hledat odpovědi na to, jak v dnešním světě cestovat, aby z toho měly užitek obě zapojené strany – hosté i hostitelé. V dokumentu najdete přehled všech akcí, které se v rámci týdne konají.