Kampaň Za důstojnou mzdu

Většina oblečení i obuvi se vyrábí v zemích globálního Jihu, především v Asii. Světové oděvní společnosti se těší ohromným ziskům, ale zaměstnanci v jejich dodavatelských továrnách neustále čelí chudobě a žijí v nedůstojných podmínkách. Přestože prodej oděvů dynamicky roste, situace pracujících se nelepší.

Věříme, že pracující v oděvním i obuvnickém průmyslu by měli dostávat takovou mzdu, ze které je možné vyžít. Protože mít práci, by mělo také znamenat schopnost zajistit důstojný život nejen pro sebe, ale také pro svou rodinu.

Důstojná mzda (living wage) je příjem za běžnou pracovní dobu (max. 48 hodin za týden), který poskytne pracujícím a jejich rodinám dostatek finančních prostředků potřebných k naplnění základních životních potřeb a umožní jim žít důstojným životem.

„Musím pracovat dlouhé a dlouhé hodiny, protože plat mi nestačí ani na základní živobytí. Navíc jsou na mém platu závislí i moji rodiče.“
Horn Vy, 25letý dělník z oděvní továrny — Kambodža

Požadujeme aby:

  • Oděvní i obuvnické značky a společnosti přijaly odpovědnost a podnikly konkrétní kroky, které zajistí vyplácení důstojné mzdy pracujícím v rámci jejich dodavatelských řetězců.
  • Národní vlády v zemích, kde se oděvy vyrábějí, stanovily minimální mzdu na úrovni mzdy důstojné.
  • Evropské vlády zavedly předpisy zajišťující, že oděvní i obuvnické společnosti budou odpovědné za dopady na životy pracujících v jejich dodavatelských řetězcích, což zahrnuje i dodržování práva na důstojnou mzdu.

 
+ Zobrazit více

Kam dál?

Jak se mohu zapojit?
Připojte se k petici na webu mezinárodní kampaně Clean Clothes Campaign