Důstojné pracovní podmínky

1

Monitorujeme

podmínky, ve kterých se vyrábí produkty naší denní spotřeby
2

Informujeme

veřejnost o podmínkách výroby, roli velkých společností a potřebě změny
3

Usilujeme

o reálné závazky firem, jež povedou k pozitivním změnám pracovních podmínek

 Naše kampaně a projekty:

  • Kampaň za důstojnou mzdu (living wage): prosazujeme zavedení důstojné mzdy, a upozorňujeme na to, proč na ni má každý právo.