Fair trade

1

Spravedlivá odměna

pokrývá náklady na pěstování a důstojný život celé rodiny.
2

Zákaz dětské práce

děti pěstitelů chodí do školy a mají čas na hry.
3

Ochrana přírody

žádné GMO sazenice a preventivní používání pesticidů.

Fair trade je obchod. Lidem ze zemí globálního Jihu dává možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Nabízí férové obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv i šetrnost k životnímu prostředí. Mezi základní principy fair trade patří:

  • výkupní cena odpovídající nákladům udržitelné produkce a důstojného živobytí
  • dlouhodobé obchodní vztahy
  • dodržování úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO)
  • zákaz nucené a dětské práce
  • dlouhodobě udržitelný rozvoj místních komunit
  • kontrolované využívání pesticidů a další zemědělské chemie
  • zákaz využívání geneticky modifikovaných plodin
  • šetrnější přístup k využívání přírodních zdrojů

Mezi fairtradové výrobky patří například káva, čaj, čokoláda, třtinový cukr, banány, ovocné džusy, rýže nebo také bavlna. Tyto výrobky poznáme nejsnáze podle certifikační známky FAIRTRADE® přímo na obalu produktu. U takového zboží je celý dodavatelský řetězec kontrolovaný systémem nezávislé certifikace Fairtrade International. Existuje však i zboží bez certifikační známky - nejčastěji se jedná o řemeslné výrobky, které pochází od členů Světové fairtradové organizace (WFTO). Tato organizace sdružuje pěstitele a obchodníky, kteří se věnují stoprocentně pouze férovému obchodování.

Proto je třeba odlišit dva výše uvedené systémy:

  • Systém certifikace FAIRTRADE® (www.fairtrade.net) – certifikační známka FAIRTRADE® může být použita na obalu výrobku v případě, že pěstitel, dovozce i zpracovatel pravidelně prochází nezávislým auditem ověřujícím shodu se standardy Fairtrade International.
  • Systém tradičních fairtradových organizací (www.wfto.com) – je založený na členství obchodníků a pěstitelů v organizaci World Fair Trade Organization (WFTO), všichni členové se zavazují splňovat základní principy fair trade, systém je založený na důvěře, ačkoliv i zde probíhají náhodné audity. Členy WFTO jsou například GEPA, EZA, El Puente, Libero Mondo nebo Traidcraft.

Pro pěstitele znamená zapojení jejich družstva do systému Fairtrade International především 2 výhody, které znamenají zásadní přínos do jejich životů. Mohou se opřít o garantovanou minimální výkupní cenu a využívat sociální příplatek. Garantovaná minimální cena jim pomáhá v lepším plánování, nemusí se zadlužovat, uživí se vlastní prací. Druhou velkou výhodou je čerpání sociálního příplatku, o jehož využívání demokraticky rozhodují členové družstva a sami se rozhodují, zda ho využijí pro rozvoj obchodu, sociální nebo vzdělávací projekty. 

Naše články o fair trade najdete na tomto odkazu