Seminář: Globální témata ve výuce anglického jazyka
Naplňte hodiny anglického jazyka aktuálními problémy dneška (např. postavení žen ve světě, fair trade, život ve slumech).
Cílová skupina učitelé AJ – 2. st. ZŠ, SŠ, jazykových škol a jazykových center VŠ
Časová dotace 4 x 45 minut
Účastníci si sami vyzkoušejí, jakými inovativními metodami lze globální témata zařazovat právě do výuky anglického jazyka a jaké jazykové cíle tím lze naplňovat. V praktické části semináře si účastníci v roli studentů projdou jedním z plánů ze vzdělávacího materiálu „Global Issues in the ELT Classroom“ – materiál získal cenu British Council ELTons 2010 Cambridge ESOL International Award for Innovation. Metodiku lze na semináři zakoupit.
„Zúčastnila jsem se inspirujícího programu - nemám už pocit, že zapojování globálních témat je příliš složité!“
ze zpětných vazeb účastníků, 25.1.2012

Máte zájem o další semináře?