Seminář: Globální témata ve výuce anglického jazyka
Naplňte hodiny anglického jazyka aktuálními problémy dneška (např. postavení žen ve světě, fair trade, život ve slumech).
Cílová skupina učitelé AJ – 2. st. ZŠ, SŠ, jazykových škol a jazykových center VŠ
Časová dotace 4 x 45 minut
„Zúčastnila jsem se inspirujícího programu - nemám už pocit, že zapojování globálních témat je příliš složité!“
ze zpětných vazeb účastníků, 25.1.2012

Máte zájem o další semináře?