Seminář: Jak (se) dnes učit pro život v globalizovaném světě?
Pojďte se s námi vzájemně inspirovat pro výuku a odreagovat v příjemném prostředí. Víkendový seminář je akreditován MŠMT ČR. NA Na semináři prozkoumáme příklady propojení a vzájemné závislosti lidí napříč světem skrze ekonomiku a budeme hledat způsoby jak reagovat na potřeby dnešních studentů.
Cílová skupina učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ (přírodopis, zeměpis, ZSV, ekonomie, ekologie)
Časová dotace víkendový seminář
Přednášející Eva Malířová, Martina Pavlíčková, Kristýna Hrubanová
Formát modelové lekce pracující s texty, fotkami i filmem, tematické diskuze a didaktické analýzy
Co jsou vlastně peníze? Je externalita sprosté slovo? Jak to vše souvisí s lidskou solidaritou? Na semináři prozkoumáme příklady propojení a vzájemné závislosti lidí napříč světem skrze ekonomiku. Zamyslíme se nad tím, jak převažující ekonomický názor a jazyk působí na naše myšlení a hodnoty. Jak můžeme provázanost lidí ve světě využít pro změnu směrem k udržitelnějšímu systému a vztahům v něm. V didaktických analýzách a sdílení pedagogických zkušeností se budeme ptát, jak můžeme reagovat na potřeby dnešních studentů a jaké pedagogické přístupy a metody jsou vhodné pro práci s komplexními tématy. Účastníci: naberou inspiraci pro výuku o globálních tématech a některých ekonomických otázkách osvojí si metodické principy participativní výuky a výuky ke kritickému myšlení získají metodickou publikaci PodObal – příručka o globálních souvislostech našeho obchodování (32 lekcí, 5 dokumentárních filmů) porozumí cílům globálního vzdělávání, srovnají jeho přínosy a rizika zorientují se ve zdrojích a organizacích české scény GRV
„Pěkné, přínosné, aktivní, podnětné, nabíjející“
ze zpětných vazeb účastníků, 23.-25. 3 2012, Sluňákov

Máte zájem o další semináře?