Seminář: Jak (se) dnes učit pro život v globalizovaném světě?
Pojďte se s námi vzájemně inspirovat pro výuku a odreagovat v příjemném prostředí. Víkendový seminář je akreditován MŠMT ČR. NA Na semináři prozkoumáme příklady propojení a vzájemné závislosti lidí napříč světem skrze ekonomiku a budeme hledat způsoby jak reagovat na potřeby dnešních studentů.
Cílová skupina učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ (přírodopis, zeměpis, ZSV, ekonomie, ekologie)
Časová dotace víkendový seminář
Přednášející Eva Malířová, Martina Pavlíčková, Kristýna Hrubanová
Formát modelové lekce pracující s texty, fotkami i filmem, tematické diskuze a didaktické analýzy
„Pěkné, přínosné, aktivní, podnětné, nabíjející“
ze zpětných vazeb účastníků, 23.-25. 3 2012, Sluňákov

Máte zájem o další semináře?