Program: Kdo je za vodou?
Kdo je za vodou a kdo ne? Je voda jen nedostatkové zboží, nebo lidské právo?
Cílová skupina 14 let a více (program je vhodný i pro dospělé)
Časová dotace 100–120 minut
Cena 700 Kč + mimo Brno cestovné pro dva lektory (případně dle domluvy a vašich možností)

Studenti a studentky mapují místa a příčiny nedostatku pitné vody. Prostřednictvím práce s různými případy ze světa získají přehled o environmentálních, sociálních a ekonomických problémech s vodou a hledají, jaký k nim máme vztah. Společně uvažují, jak se dají problémy s vodou řešit a zda k jejich řešení můžeme přispívat i my.

„“