Když práce nešlechtí

NaZemi je příjemcem nadačního příspěvku z programu Active Citizens Fund, který je financovaný z fondů EHP a Norska. Projekt, který je z programu financován nese název Když práce nešlechtí. Zaměřuje se na proměny a budoucnost práce a jakožto kapacitní projekt pak zejména na posilování kapacit organizace v tématu. Projekt trvá od října 2020 do září 2022.

Budoucnost práce je v důsledku globálních ekonomických trendů, rozvoje technologií (tzv. Práce 4.0) a klimatické krize spojena s vysokou mírou nejistoty. Přes rychlý technologický a společenský pokrok stále velké množství lidí v ČR i jinde ve světě pracuje v nedůstojných podmínkách. Zvyšuje se nerovnost mezi státy i jednotlivci. Chybí regulatorní opatření, která by ošetřovala problémy spojené jak s nasazováním technologií (prekarizace práce, ztížená možnost kolektivního vyjednávání aj.,), tak s proměnou struktury pracovních míst v důsledku ekologické transformace.

 

V NaZemi jsme se již od samého vzniku věnovali důstojným pracovním podmínkám a tématu práce obecně, zejména problematice fair trade a pracovních podmínek v oděvním průmyslu. Jednadvacáté století ale přináší ve světě práce nové typy výzev. Projekt přispěje k posílení kapacit naší organizace tak, aby byla schopna do hloubky porozumět světovým trendům a celkově zvyšovat naši expertízu. Zároveň nám projekt umožní vytvořit úzkou i širší síť spolupracovníků. Díky těmto dvěma pilířům budeme schopni zajistit dlouhodobou udržitelnost tématu důstojné práce v činnosti organizace.

 

V rámci projektu monitorujeme dění v oblasti proměn práce a zároveň pomocí osvěty a vzdělávání posilujeme aktivní občanství, informujeme o tématech širší veřejnost a zejména mladé lidi a snažíme se rozšiřovat představy o tom, jak může práce v budoucnosti vypadat. Věříme, že těmito činnostmi posilujeme aktivní občanství a tím se zasazujeme o důstojnou a smysluplnou podobu práce pro nás i pro lidi po celém světě. 

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP aNorska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.“

 

Změň Společnost. S odvahou

 

 

Kontakty:

Tereza Volmutová (koordinátorka projektu): tereza.volmutova@nazemi.cz, +420737813836 

Václav Krajňanský (finanční manažer projektu): vaclav.krajnansky@nazemi.cz, +420778702901

Petr Bittner (koordinátor komunikace): petr.bittner@nazemi.cz, +420724202681