Když práce nešlechtí: Co se nám za první rok podařilo?

Hned začátek projektu v říjnu 2020 jsme odstartovali Výstavou na stromech, projektem, který má v NaZemi téměř desetiletou tradici. Výstava Práce (bez) budoucnosti se zaměřovala na budoucnost práce v kontextu automatizace a digitalizace a byla vystavená na desítkách míst v České republice. Výstava také do velké míry předurčila témata, kterým jsme se začali v projektu věnovat. Jednu z kopií výstavy jsme ještě poté během roku věnovali na lidskoprávní festival Jeden svět a další na Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava. 

 

V prosinci 2020 jsme začali organizovat veřejné diskuze. Ač bychom preferovali setkávání naživo, kvůli začínajícímu lockdownu jsme museli začít plánovat akce online. Hned jsme toho ale využili a jako téma první diskuze jsme zvolili “práci z domu”, protože to začalo být velké téma pro mnoho lidí. Pozvání na tuto diskuzi přijali Kateřina Smejkalová, která se zabývá budoucností práce v kontextu nových technologií a Šárka Homfray, právnička, jejiž specializace je pracovní právo. Společně diskutovaly hlavně o výzvách a hrozbách, které práce z domu pro zaměstnance přináší. 

 

Pro druhou diskuzi jsme se chtěli více podívat na celkový ekonomický kontext, ve kterém se práce ve společnosti utváří. Proto jsme oslovili ekonoma Jana Bittnera, který se podílel na překladu knihy Ekonomie koblihy od Kate Raworth. Ekonomie koblihy přináší alternativní pohled k ekonomice založené na nekončícím růstu. Událost měla nečekaný úspěch - nestačila nám ani kapacita Zoom místnosti (99 lidí). Součástí webináře byla po veřejné části i uzavřená část pro cca 15 až 20 zástupců a zástupkyň z řad organizace NaZemi, Ekonomicko-správní fakulty, Fakulty sociálních studií, Nadace Partnerství či vznikajícího nerůstového hnutí. 

 

Téma pro třetí diskuzi se, stejně jako první, dotýkalo covidové pandemie. Chtěli jsme nejen upozornit na špatné pracovní podmínky ve velkých výrobních a skladových halách, ale také je dát do kontextu toho, jak fungují velcí technologičtí giganti. Pro to není lepšího příkladu než Amazonu. Na diskuzi jsme pozvali novinářku Kláru Votavovou, která se potkávala s odboráři s Amazonu a na základě toho napsala několik reportáží pro Voxpot, a sociologa Petra Mezihoráka, který se věnuje nadnárodnímu sdružování pracovníků. Diskuze se účastnily desítky posluchačů. Po veřejné části opět následovala uzavřená část, kdy jsme o pracovních podmínkách v Amazonu debatovali s odboráři z českého i slovenského Amazonu, dále se zástupci novinářů, politologů, sociologů, právníků, ekonomů i se zástupci z neziskového sektoru. 

 

Čtvtou diskuzi jsme mohli konečně uspořádat naživo, a to v pohošťovně Tři Ocásci v Brně. Pozvali jsme Pavla Šplíchala, který se věnuje problematice práce pro digitální platformy, zejména co se týče dovážkových služeb, které zajišťuje například Uber, Wolt, Bolt, v zahraničí potom Deliveroo a podobně. Sál byl téměř zaplněný a mnoho lidí diskutovalo dále i po skončení přednášky.

 

V září roku 2021 jsme uspořádali mezioborové setkání formou Open Space v krásném prostředí kláštera Porta Coeli v Předklášteří, společně s pracovní skupinou v NaZemi, která se věnuje nerůstu. A přesně to bylo i téma semináře - Nerůst v ČR a jak podpořit šíření této myšlenky. Kromě lidí z NaZemi se zde sešli lidé z kolektivů organizací jako Hnutí Duha, Re-set, Deník referendum, Tři ocásci, Katedra environmentálních studií nebo Nepodmíněný základní kolektiv. Tématem ovšem nebylo pouze šíření nerůstu mezi veřejnost a další organizace, ale také jak zavádět principy nerůstu i do našich organizací. 

 

Účastnili jsem se ale i činností, které jsme sami neorganizovali a naopak sem byli pozváni - přednášeli jsme pro studenty University of New York v Praze a Katedry environmentálních studií v Brně, s tématem budoucnosti práce jsme se účastnili semináře platformy Re-set, pro Deník referendum jsme napsali komentář k otevření první prodejny Primark v Praze a k letním olympijským hrám. Odborný komentář jsme dali také k výstavě o problematice při výrobě bavlny pro Fair Trade Česko a Slovensko. 

 

Kromě akcí směrem k veřejnosti jsme ale udělali mnohé i uvnitř organizace. Na začátku projektu měla pracovní skupina, která se věnuje důstojné práci a budoucnosti práce, jen několik členů. Během roku jsme ale spolupracovali s dalšími skupinami uvnitř NaZemi, se kterými se prolínáme ať už tematicky nebo činnostmi. Spolupráce s nerůstovou skupinou vyústila ve zmíněný seminář Open Space. Lektorská skupina nás oslovila, abychom jim pomohli s aktualizací vzdělávacích programů o budoucnosti práce a také abychom byli hosty v jejich přednášce o knize Vláda módy, která se týká nových technologií v oděvním průmyslu. Na příští rok chystáme spolupráce se skupinou, která se věnuje alternativním způsobům spotřeby, fair trade apod.  

 

Toho jsme mohli docílit díky dvěma věcem - jednak systematickému a strategickému setkávání v rámci skupiny, na schůzkách i na letním výjezdu, ale také potkávání se se zbytkem organizace. Aktivně jsme zvali spolupracovníky z NaZemi na akce, které jsme pořádali směrem k veřejnosti, ale také na ty, které jsme pořádali “pro sebe” - například promítání filmu Nová Šichta. Na výjezdu celé organizace v červnu jsme pak měli prostor prezentovat naše plány a témata ostatním lidem v organizaci a hledat synergie s jejich plány. Naše skupina se také rozrostla během roku o další lidi, z nichž někteří, z řad NaZemi, získali zájem právě díky komunikaci témat dovnitř organizace. 

 

Díky projektu také získáváme hlubší přehled o tématech. Rok snahy zorientovat se v komplexní problematice toho, jak bude vypadat práce v budoucnosti, vyústí na jaře příštího roku ve studii, na které pracujeme a kde plánujeme jednotlivá potdtémata rozpracovat. Plánujeme také dále pořádat diskuze a díky penězům, které jsme kvůli lockdownu ušetřili na organizaci veřejných diskuzí, které proběhly online a také díky dobrovolnické práci budeme moci zorganizovat ještě jedno mezioborové setkání, tentokrát na ústřední téma projektu Budoucnost práce.

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP aNorska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.“

 

Změň Společnost. S odvahou