Seminář: Kontroverzní témata ve výuce
Kontroverzní témata jsou charakteristická tím, že vzbuzují silné emoce a mají tendenci rozdělovat společnost či komunitu. Téměř každé téma se může stát kontroverzním, pokud členové skupiny zastávají různé interpretace událostí, mají různé hodnotové rámce, emoce a osobní zkušenosti. Mají jiný pohled na to, co se má stát dál a jak má být téma řešeno. Při otevřeném přístupu ke komunikaci a vzdělávání se tedy kontroverzním tématům nelze vyhnout, někdy je těžké je předvídat, nicméně je možné se na práci s nimi připravit.
Cílová skupina pedagogové a pedagožky ZŠ, SŠ, VŠ, lektoři a lektorky
Časová dotace 7 hodin/14 hodin
Formát 1 x 7 hodin/ 1 x 14 hodin (jednodenní či dvoudenní varianta)
Cena 9 000 - 11 400 Kč/18 000 - 33 700 Kč (ceny pro celou skupinu, závisí na počtu účastníků a dalších faktorech)

V průběhu semináře se společně budeme věnovat těmto tématům: Proč se věnovat otázkám, na které neznáme odpovědi? Jak se věnovat komplexním tématům bez jednoznačných odpovědí a přitom udržet bezpečné prostředí pro účastníky a účastnice programu? Jak pracovat s vlastním postojem ve výuce kontroverzních témat? Jak pracovat s tématem, když nemám dost informací a relevantních zdrojů? Seminář je akreditovaný MŠMT a realizujeme jej na objednávku v jednodenní nebo dvoudenní variantě. V dvoudenní variantě je pak druhý den zaměřen na praktický nácvik konkrétních dovedností: vedení diskuze, jak reagovat na překvapivé výroky.

„“

Máte zájem o další semináře?