Kurz: Kritické myšlení a globální témata (80hod.)

V kurzech Kritické myšlení a globální témata zkoumáme původ postojů a názorů vlastních i druhých, rozvíjíme dovednosti potřebné k vedení smysluplné diskuze a informovanému rozhodování. Kurzy podporují pedagožky a pedagogy v tom jak strukturovat a plánovat výuku, která tyto dovednosti rozvíjí, jak učit smysluplně tak, aby to bavilo všechny účastníky a účastnice procesu. Představujeme metody kritického myšlení.

Cílová skupina učitelé a učitelky ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ, studenti a studentky, lektoři a lektorky
Časová dotace 80 hodin
Formát na objednání Docházkový kurz v podobě 8 celodenních setkání v Brně, další docházkový kurz je vypsán pro školní rok 2019/2020. Kurz lze realizovat i na objednávku, napište nám.

 

Kurz propojuje základní program Čtením a psaním ke kritickému myšlení a model kritického myšlení Stephena Brookfielda s komplexními tématy globálního vzdělávání (např. konflikty, nerovnost, vzdělání, předsudky, práce, občanská zodpovědnost). Kurz nabízí inspiraci jak strukturovat a plánovat výuku a jak podporovat samostatnost a nezávislé myšlení studentů a studentek. Zúčastnění prožijí modelové lekce v pozici studentů, na základě reflexe svých procesů učení a díky výměně zkušeností nahlédnou vlastní pedagogickou praxi. Prakticky si osvojí třífázový model E-U-R, metody podporující kritické myšlení a aktivní učení při práci s různými zdroji informací. Smysluplná spolupráce v rámci kurzu stojí na každém ze zapojených - snažíme se podporovat prostředí spolupráce a důvěry a aktivní zapojení na setkáních i mezi nimi.

Pro školní rok 2019/2020 otevíráme jeden běh celoročního docházkového kurzu. Kurz bude probíhat v Brně (Centrum Syřiště, Kounicova 42), je akreditovaný MŠMT a lze ho hradit z tzv. šablon. Zahrnuje osm celodenních setkání v termínech od října 2019 do dubna 2020. Kurz lektorují Kristýna Hrubanová a Petra Frühbauerová.
Termíny: pondělí 14. 10., úterý 12. 11., středa 4. 12., čtvrtek 9. 1., úterý 28. 1., pondělí 17. 2., středa 11. 3., čtvrtek 2. 4. - přihlašování zde.

Přihlašování je možné do 20. září.

Cena kurzu se pohybuje v následujících hladinách: 11 600 Kč  (solidární - umožní nám podporovat ty, kteří nemají dostatek prostředků pro uhrazení poplatku), 10 400 Kč (standardní), 9 200 Kč (zlevněná - pro lidi na rodičovské, studenty a studentky, nezaměstnané). Cena zahrnuje mimo samotný kurz osm příruček, studijní materiály, občerstvení. Snažíme se, aby si naše kurzy mohl dovolit každý - ať už tento docházkový, nebo i kratší kurzy na objednávku pro organizace, sborovny a neformální iniciativy. I proto je vždy možné platit vyšší solidární cenu, pokud chcete takovému modelu přispět. Naopak, pokud jste se dostali do situace, že i zlevněná cena je pro vás příliš vysoká, nabízíme možnost využít vzdělávacích stipendií.

„Uvědomila jsem si, že při zavedení metod kritického myšlení do výuky více poznávám své studenty. Často mě až příjemně překvapí, jak dokáží formulovat své názory, jak jsou otevřenější a jak pomalu začínají naslouchat jiným. Mnohé z metod, které jsem na studentech zkusila, jsou zábavné, udržují děti aktivní, podněcují diskuzi, zvednou děti ze židlí a dnes už vím, že motivují k učení.“
Hana Hajtmarová, ZŠ Zábřeh