Kurz: Kritické myšlení a globální témata (80hod.)
V kurzech Kritické myšlení a globální témata zkoumáme původ postojů a názorů vlastních i druhých, rozvíjíme dovednosti potřebné k vedení smysluplné diskuze a informovanému rozhodování. Kurzy podporují pedagožky a pedagogy v tom jak strukturovat a plánovat výuku, která tyto dovednosti rozvíjí, jak učit smysluplně tak, aby to bavilo všechny účastníky procesu.
Cílová skupina učitelé a učitelky ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ, studenti a studentky, lektoři a lektorky
Časová dotace 80 hodin
Formát 5 setkání pátek + sobota (začátek září 2017) nebo 8 setkání vždy v pracovní den (začátek říjen 2017)
Cena 5 900 Kč (cena zahrnuje příručky KM, občerstvení)
Kurz propojuje základní program Čtením a psaním ke kritickému myšlení a model kritického myšlení Stephena Brookfielda s komplexními tématy globálního vzdělávání (např. konflikty, vzdělání, předsudky, občanská zodpovědnost). Kurz nabízí inspiraci jak strukturovat a plánovat výuku a jak podporovat samostatnost a nezávislé myšlení studentů a studentek. Účastníci a účastnice prožijí modelové lekce v pozici studentů, na základě reflexe svých procesů učení a díky výměně zkušeností nahlédnou vlastní pedagogickou praxi. Prakticky si osvojí třífázový model E-U-R a metody aktivního učení pro práci s různými zdroji informací. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme dva docházkové kurzy. Oba kurzy budou probíhat v Brně, jsou akreditované MŠMT a lze je hradit z tzv. šablon. Lišit se budou termíny, lektorským obsazením a částečně i skladbou účastníků a účastnic. Kurz s termíny v pátek a sobotu bude z větší části obsazen pedagožkami ZŠ, kurz s termíny v pracovních dnech vytvoří pravděpodobně rozmanitější skupinu. Pro detailní informace o kurzech si stáhněte popisy, kde najdete i přihlášky. NA KURZ ZAČÍNAJÍCÍ V ŘÍJNU (23 .10.) JE STÁLE MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT.
„Uvědomila jsem si, že při zavedení metod kritického myšlení do výuky více poznávám své studenty. Často mě až příjemně překvapí, jak dokáží formulovat své názory, jak jsou otevřenější a jak pomalu začínají naslouchat jiným. Mnohé z metod, které jsem na studentech zkusila, jsou zábavné, udržují děti aktivní, podněcují diskuzi, zvednou děti ze židlí a dnes už vím, že motivují k učení.“
Hana Hajtmarová, ZŠ Zábřeh