Kurz: Kritické myšlení a globální témata (80hod.)
V kurzech Kritické myšlení a globální témata zkoumáme původ postojů a názorů vlastních i druhých, rozvíjíme dovednosti potřebné k vedení smysluplné diskuze a informovanému rozhodování. Kurzy podporují pedagožky a pedagogy v tom jak strukturovat a plánovat výuku, která tyto dovednosti rozvíjí, jak učit smysluplně tak, aby to bavilo všechny účastníky procesu. Představíme metody kritického myšlení.
Cílová skupina učitelé a učitelky ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ, studenti a studentky, lektoři a lektorky
Časová dotace 80 hodin
Formát Docházkový kurz v podobě 8 celodenních setkání v Brně, lze realizovat i kurz na objednávku. Další docházkový kurz bude vypsán pro školní rok 2019/2020.
Cena 11 600 Kč (sponzorská), 10 400 Kč (standardní), 9 200 Kč (zlevněná - pro lidi na rodičovské, studenty, nezaměstnané). Cena zahrnuje 8 příruček KM, studijní materiály, občerstvení.
Kurz propojuje základní program Čtením a psaním ke kritickému myšlení a model kritického myšlení Stephena Brookfielda s komplexními tématy globálního vzdělávání (např. konflikty, vzdělání, předsudky, občanská zodpovědnost). Kurz nabízí inspiraci jak strukturovat a plánovat výuku a jak podporovat samostatnost a nezávislé myšlení studentů a studentek. Účastníci a účastnice prožijí modelové lekce v pozici studentů, na základě reflexe svých procesů učení a díky výměně zkušeností nahlédnou vlastní pedagogickou praxi. Metody kritického myšlení: prakticky si osvojí třífázový model E U R a metody aktivního učení pro práci s různými zdroji informací. Pro školní rok 2018/2019 otevíráme pro velký zájem dva běhy celoročního docházkového kurzu. První je v tuto chvíli již plně obsazen, na druhém zbývá posledních pár míst. Přihlašovací formulář na druhý běh najdete zde: bit.ly/2behKM_prihlaska. Zaměření obou běhů je stejné. Kurz bude probíhat v Brně, je akreditovaný MŠMT a lze ho hradit z tzv. šablon. Zahrnuje osm celodenních setkání v termínech od října 2018 do května 2019. Více informací najdete v souborech pdf na této stránce níže v sekci Ke stažení.
„Uvědomila jsem si, že při zavedení metod kritického myšlení do výuky více poznávám své studenty. Často mě až příjemně překvapí, jak dokáží formulovat své názory, jak jsou otevřenější a jak pomalu začínají naslouchat jiným. Mnohé z metod, které jsem na studentech zkusila, jsou zábavné, udržují děti aktivní, podněcují diskuzi, zvednou děti ze židlí a dnes už vím, že motivují k učení.“
Hana Hajtmarová, ZŠ Zábřeh

Máte zájem o další kurzy?