Kurz: Kritické myšlení a globální témata (80hod.)

V kurzech Kritické myšlení a globální témata zkoumáme původ postojů a názorů vlastních i druhých, rozvíjíme dovednosti potřebné k vedení smysluplné diskuze a informovanému rozhodování. Kurzy podporují pedagožky a pedagogy v tom jak strukturovat a plánovat výuku, která tyto dovednosti rozvíjí, jak učit smysluplně tak, aby to bavilo všechny zúčastněné. Představujeme metody kritického myšlení.

Cílová skupina učitelé a učitelky ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ, studenti a studentky, lektoři a lektorky
Otevřené termíny

Docházkový kurz je vypsán od ledna pro tyto termíny: 28-29.1, 16.2., 17.3., 8.-9.4., 25.4., 18.5., 6.6.

Pro přihlášení vyplňte tento formulář

Časová dotace 80 hodin (9 celodenních setkání a průběžná práce)
Cena pro jednotlivce 19 900 Kč (solidární cena), 15 900 Kč (standardní cena), 11 800 Kč (zlevněná cena)
Formát na objednání Kurz lze realizovat i ve formátu na objednávku, napište nám.

Kurz propojuje základní program Čtením a psaním ke kritickému myšlení a model kritického myšlení Stephena Brookfielda s komplexními tématy globálního vzdělávání (např. konflikty, nerovnost, vzdělání, předsudky, práce, občanská zodpovědnost). Kurz nabízí inspiraci jak strukturovat a plánovat výuku a jak podporovat samostatnost a nezávislé myšlení studentů a studentek. Zúčastnění prožijí modelové lekce v pozici studentů, na základě reflexe svých procesů učení a díky výměně zkušeností nahlédnou vlastní pedagogickou praxi. Prakticky si osvojí třífázový model E-U-R, metody podporující kritické myšlení a aktivní učení při práci s různými zdroji informací. Smysluplná spolupráce v rámci kurzu stojí na každém ze zapojených – snažíme se podporovat prostředí spolupráce a důvěry a aktivní zapojení na setkáních i mezi nimi.

Cena kurzu se pohybuje v následujících hladinách: 19 900 Kč (solidární – umožní nám podporovat ty, kteří nemají dostatek prostředků pro uhrazení poplatku), 15 900 Kč (standardní), 11 800 Kč (zlevněná – pro lidi na rodičovské, studenty a studentky, nezaměstnané). Cena zahrnuje mimo samotný kurz osm příruček, studijní materiály, občerstvení. Snažíme se, aby si naše kurzy mohl dovolit každý – ať už tento docházkový, nebo i kratší kurzy na objednávku pro organizace, sborovny a neformální iniciativy. I proto je vždy možné platit vyšší solidární cenu, pokud chcete takovému modelu přispět. Naopak, pokud jste se dostali do situace, že i zlevněná cena je pro vás příliš vysoká, nabízíme možnost využít vzdělávacích stipendií.

„Uvědomila jsem si, že při zavedení metod kritického myšlení do výuky více poznávám své studenty. Často mě až příjemně překvapí, jak dokáží formulovat své názory, jak jsou otevřenější a jak pomalu začínají naslouchat jiným. Mnohé z metod, které jsem na studentech zkusila, jsou zábavné, udržují děti aktivní, podněcují diskuzi, zvednou děti ze židlí a dnes už vím, že motivují k učení.“
Hana Hajtmarová, ZŠ Zábřeh