Kurzy Kritické myšlení a globální témata

V kurzech Kritické myšlení a globální témata hledáme cesty, jak smysluplně učit, rozvíjet kritické myšlení, dovednosti potřebné k vedení diskuze a informovanému rozhodování. Kurzy podporují pedagožky a pedagogy v tom jak strukturovat a plánovat výuku a volit vhodné metody s ohledem na kritické myšlení. Vedou k reflexi a rozvíjení vlastní pedagogické praxe. Všechny kurzy kritického myšlení jsou akreditované MŠMT a nabízíme je v různém rozsahu, od jednodenní ochutnávky po komplexní kurz v rozsahu 80 hodin. Kurzy jsme schopni realizovat přímo na míru dle vašich požadavků. Kontaktujte nás na vzdelavani@nazemi.cz nebo +420 777 110 434.