Manuál Coca-colonizace

Pomocí příběhu všedního dne, který je vyjádřen logy běžných výrobků, si studenti uvědomí sílu a vliv obchodních značek a současně získají představu o velikosti společností stojících v jejich pozadí. Na příkladu Coca-Coly se pak společně zamyslí nad tím, kdo všechno je s konečným produktem spojen a kdo a za jakých podmínek se podílí na jeho výrobě.

Bohové musejí být šílení

Studenti postupně vystřídají pět stanovišť, kde pracují ve skupinách na zadaných úkolech. Vyslechnou si potíže zaměstnanců v Kolumbii, zpracují plakát o problémech s vodou v Indii a práce s textem jim přiblíží principy chování nadnárodních společností. Studenti se tak v průběhu programu seznámí nejen s charakteristikou a fungováním nadnárodních společností, ale také s konkrétními příklady jejich vlivu na člověka i přírodu (nejen) v rozvojových zemích. Během závěrečného shrnutí si studenti uvědomí rozsah moci, kterou nadnárodní společnosti v globalizovaném světovém obchodě mají, a s tím spojenou zodpovědnost i možnost zneužití. V diskuzi jsou pak představeny některé z možností, jak negativním dopadům nadnárodních společností na lidi i životní prostředí zabránit, a to jak ze strany vedení firem či jejich zaměstnanců, tak i nás jako spotřebitelů a cílových zákazníků.

Cílová skupina: 8. a 9. třída ZŠ

Cena: 1 příručka 90 Kč, DVD se sadou 7 příruček 180 Kč, sada 7 tištěných příruček + DVD 690 Kč

 

 

Další vzdělávací lekce ke stažení zdarma zde.

2