Máte zkušenosti se zážitkovou pedagogikou nebo vedením diskuzí či reflexí?

Autor Gabriela Štěpánková
8
Listopad
2018

Pak právě pro vás, a zejména pro účastníky a účastnice našich akreditovaných kurzů Kritické myšlení a globální témata, jsme se rozhodli vypsat tři jednodenní semináře. Program seminářů umožní trénovat a rozvíjet dovednosti získané v rámci výše zmíněného celoročního kurzu. Termíny jsou zároveň navrženy tak, aby vhodně navazovaly i v harmonogramu letošního kurzu. Všechny semináře budou lektorovat Eva Malířová a Petra Frühbauerová. Registrační formuláře najdete u každého z nich. V případě dotazů pište na petra.fruhbauerova@nazemi.cz.

Zážitková pedagogika

Termín: 29. listopadu 2018

Místo: Centrum Syřiště (Kounicova 42, Brno)

Čas: 10–17 hodin

Přihlašování: skrze registrační formulář do 25. listopadu

Počet účastníků a účastnic: 8–14

Cena: 1 100 Kč, zlevněná 800 Kč (studenti a studentky, rodiče na rodičovské dovolené, nezaměstnaní, dobrovolníci a dobrovolnice NaZemi, dále dle domluvy), sponzorská 1 400 Kč (pokud máte prostředky, kterými můžete tímto způsobem přispět na naši činnost, budeme rádi)

Metoda zážitkové pedagogiky staví na zážitcích zúčastněných, klade důraz na jejich aktivitu a prostřednictvím reflexe využívá prožité situace v simulacích a hrách pro naplnění pedagogických cílů. Je vhodná pro rozvoj znalostí, dovedností a postojů. Na setkání se budeme věnovat základnímu seznámení s metodou zážitkové pedagogiky a jejími principy. Představíme si Kolbův cyklus – strukturu kopírující přirozené učení, na které zkušenostně reflektivní učení staví. Budeme diskutovat záměry, kdy je vhodné zážitkovou pedagogiku využít pro vzdělávání (nejen) o globálních tématech (např. ve srovnání s modelem E-U-R). Využijeme drobnějších zážitkových aktivit pro představení konceptu a zmapujeme možnosti pro vaše vlastní využití v praxi.

Seminář je určen i pro začátečníky na poli zážitkové pedagogiky, je ale vhodná aktivní či předchozí pedagogická praxe.

 

Vedení diskuzí, tréninkové setkání

Termín: 7. března 2019

Místo: Centrum Syřiště (Kounicova 42, Brno)

Čas: 10–17 hodin

Přihlašování: skrze registrační formulář do 28. února

Počet účastníků a účastnic: 8–14

Cena: 1 100 Kč, zlevněná 800 Kč (studenti a studentky, rodiče na rodičovské dovolené, nezaměstnaní, dobrovolníci a dobrovolnice NaZemi, dále dle domluvy), sponzorská 1 400 Kč (pokud máte prostředky, kterými můžete tímto způsobem přispět na naši činnost, budeme rádi)

Na diskuze se zaměříme s cílem rozvíjet naší pozici jakožto facilitátora či facilitátorky diskuze tak, abychom vedli k hlubšímu přemýšlení, k prozkoumávání tématu a posunu zúčastněných, a abychom posilovali její kvality z hlediska obsahu i procesu. Na setkání si zopakujeme základní rámování diskuze jako pedagogického nástroje a budeme se věnovat nácviku. Zajímá nás, jak chápat svou roli ve vedení diskuze (vč. přípravy), jak s respektem reagovat v obtížných situacích, ale i jaké techniky můžeme využívat. Na setkání bude vyhrazena velká část prostoru pro praktický nácvik dovedností potřebných pro vedení diskuse.

Seminář je určen pro zkušenější účastníky a účastnice, kteří se ve třídách, oddílech, týmech či kolektivech dostávají do pozice přípravy a vedení diskuzí. Není nutná aktivní pedagogická praxe.

 

Vedení reflexí, tréninkové setkání

Termín: 11. dubna 2019

Místo: Centrum Syřiště (Kounicova 42, Brno)

Čas: 10–17 hodin

Přihlašování: skrze registrační formulář do 4. dubna

Počet účastníků a účastnic: 8–14

Cena: 1 100 Kč, zlevněná 800 Kč (studenti a studentky, rodiče na rodičovské dovolené, nezaměstnaní, dobrovolníci a dobrovolnice NaZemi, dále dle domluvy), sponzorská 1 400 Kč (pokud máte prostředky, kterými můžete tímto způsobem přispět na naši činnost, budeme rádi)

Reflexím věnujeme speciální pozornost, protože tvoří zásadní část učebního procesu. V rámci reflexe nabízíme čas promýšlet, co program přinesl ve vztahu k cílům programu nebo pro osobní posun. Reflexe pomáhá účastníkům a účastnicím uvědomit si, co se dělo, a odvodit z toho poznání. Na setkání si zopakujeme význam reflexe v různých přístupech (E-U-R, zážitková pedagogika) a strukturu reflexe (její jednotlivé fáze). Budeme se ale věnovat zejména roli lektora či lektorky, kteří reflexi vedou. Zaměříme se na to, jak podpořit procesy ve skupině tak, aby měla příležitost pro společné hledání a tázání se a aby efektivně směřovala k vymezenému cíli, formulovala výstupy, osobní ponaučení či další kroky do budoucna. Na setkání bude vyhrazena velká část prostoru pro praktický nácvik dovedností potřebných pro vedení reflexe.

Seminář je určen pro zkušenější účastníky a účastnice se základními znalostmi o významu a struktuře reflexe (např. v rozsahu, který nabízíme na kratších i delších kurzech kritického myšlení). Není nutná aktivní pedagogická praxe, ačkoli je výhodou.

 

Chcete se dozvědět více o našich kurzech kritického myšlení?

Kritické myšlení a globální témata
Sdílejte článek