Lidé v NaZemi

Jsme rádi, že u nás pracují tak skvělí lidé!

Kristýna Hrubanová
metodička, lektorka, facilitátorka
+420 777 110 434

Kristýna vystudovala učitelství angličtiny a občanské výchovy, poté učila hlavně angličtinu a sbírala zkušenosti na různých školách (jazyková škola, základní škola, střední i vysoká). V NaZemi pracuje od roku 2010, kdy se začala intenzivněji věnovat globálnímu vzdělávání – autorsky se podílela na řadě metodických publikací vydaných NaZemi, vede kurzy kritického myšlení a věnuje se facilitaci. 

Michaela Vodáková
finanční manažerka, účetní
+ 420 776 850 605
Markéta Koláčková
administrativa spolku NaZemi, grantový fundraising, správa Syřiště
+420 721 386 341
Tereza Volmutová
projekt Coherent Europe for Sustainable Development, odpovědnost firem
+420 737 813 836
Robert Ach-Hübner
koordinátor projektu Coherent Europe for Sustainable Development
+420 778 759 918

Robert vystudoval obory mezinárodní vztahy, hospodářská politika a bezpečnostní a strategická studia na Masarykově univerzitě. V rámci PhD studia se také zabýval energetickou politikou a podílel se na několika odborných publikacích. Pracoval jako projektový koordinátor v oblasti vzdělávání, v digitální agentuře a v konzultační společnosti. V NaZemi se věnuje projektu zaměřenému na posilování souladu politik pro udržitelný rozvoj na národní a evropské úrovni, zejména v oblastech důstojné práce, odpovědné spotřeby a výroby, klimatických opatření a vymýcení chudoby.

Ondřej Stejskal
lektor globálního vzdělávání
+420 770 114 758

Ondřej v NaZemi pracuje jako koordinátor projektu Nakládání s konflikty jako příležitost k posilování demokratických hodnot. Momentálně také dokončuje poslední výstupy projektu Skauti na Zemi, ve kterém působil jako metodik. Dlouhodobě se angažuje v Junáku – českém skautu na různých pozicích: vedoucí oddílu, hlavní vedoucí či organizátor vzdělávacích a zážitkových akcí pro náctileté, dětských táborů, veřejných akcí, instruktor lyžování či lanových aktivit a zdravotník. Mezi jeho zájmy patří horolezectví, hraní deskových her, sezení v kočičích kavárnách a toulky přírodou.

Ondřej absolvoval pod Akademickým centrem osobnostního rozvoje na Masarykově univerzitě dvouletý vzdělávací program ZKUPP (Zkušenostní učení pro praxi – podpora odborné přípravy stávajících/budoucích učitelů). Dále absolvoval kurz Kritické myšlení a globální témata (64 hod.) a získal kvalifikaci Hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže. 

Petra Frühbauerová
lektorka globálního vzdělávání
+420 774 427 377

Petra vystudovala pedagogiku a učitelství základů společenských věd na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, absolvovala kurzy Kritické myšlení a globální témata (64 hod.) či Metoda zážitkové pedagogiky (102 hod.). Od roku 2011 je zaměstnaná v NaZemi, kde se věnuje globálnímu vzdělávání jako lektorka a metodička. Podílí se na vedení kurzů Kritické myšlení a globální témata a Práce s kontroverzními tématy určených pro pedagogy a pedagožky. Je spoluautorkou metodické publikace Lidé v pohybu. 

Eva Malířová
metodička a lektorka globálního vzdělávání, facilitátorka, nyní na mateřské dovolené
+420 774 437 377
Eva pracuje v NaZemi od roku 2006 jako metodička a lektorka globálního vzdělávání, které vede k porozumění našim vztahům s ostatními lidmi a místy ve světě. Jeho záměrem je rozvíjet schopnost soužití s ohledem na potřeby všech a při zachování limitů planety. Věnuje se rozvoji participativních skupinových procesů jako facilitátorka i jako lektorka v organizacích i školách. Ve své práci využívá principy nenásilné komunikace, kterou také školí. Od roku 2010 vede roční kurzy Kritické myšlení a globální témata pro pedagogy. Vytvářela a editovala několik sbírek interaktivních programů a metodických příruček pro výuku s globálním rozměrem (Lidé v pohybu 2015, PodObal 2011, Svět do všech předmětů 2009, cyklus metodik Svět v nákupním košíku).
Anna Lazorová
pracovní podmínky v oděvním a obuvnickém průmyslu, nyní na mateřské dovolené
+420 776 110 787

Anna vystudovala mezinárodní vztahy a evropská studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V NaZemi je zaměstnaná od roku 2010. V současnosti se při rodičovské dovolené věnuje kampaním za zlepšení pracovních podmínek, vyhledávání dotačních příležitostí a psaní projektů.

Katarína Popelková
koordinátorka výstav, dobrovolnice
+420 775 737 176

 Katarína je studentkou antropologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Odborně se zabývá vztahem globalizace a udržitelného rozvoje na příkladu neziskových organizací. V Brně působí jako dobrovolnice také v hnutí NESEHNUTÍ. Od roku 2014 každoročně absolvuje terénní archeologicko-antropologické výzkumy na území Jižní Moravy, které zastřešuje Ústav antropologie MU. Jako antropoložka popularizovala svoji disciplínu v létě 2017 na akci Festival vědy v Brně a na Dnech otevřených dveří Detašovaného pracoviště Archeologického ústavu města Brna v Dolních Dunajovicích. V NaZemi se jako dobrovolnice stará o distribuci výstav.

 
Petr Jestřábek
IT podpora
+420 776 045 126

Petr vystudoval aplikovanou informatiku na FI MU v Brně. V NaZemi je od roku 2017 coby IT podpora.

Marcela Hájková
správkyně knihovny NaZemi, dobrovolnice
+420 737 587 462 (SMS)

Marcela studuje environmentální studia a religionistiku na Masarykově univerzitě. V organizaci NaZemi působí jako dobrovolnice od roku 2012 a v současné době se stará o knihovnu.

Nomuun Batchuluun
koordinátorka dobrovolníků a dobrovolnic, prodejní i informační stánky
+420 792 313 714

 

Kontrolní komise
kontrolní orgán spolku NaZemi
Jarmila Čechová
koordinátorka projektu Futuropolis
+420 777 872 708

Vystudovala učitelství humanitních předmětů na UK v Praze a speciální pedagogiku na MU v Brně. Působila na všech úrovních školství (od MŠ po VŠ), věnovala se také péči o pedagogy (další vzdělávání, metodik a mentor). V NaZemi momentálně koordinuje projekt Futuropolis, který do českého prostředí bude přinášet myšlenky kritické pedagogiky, future thinking a systémový přístup. 

Eliška Hanzlová
vzdělávání a podpora pedagogů
Martin Tománek
člen projektu Futuropolis

Obchod NaZemi s.r.o.

Radoslava Krylová
koordinátorka Obchodu NaZemi, Fair Café do firem a kaváren
+420 778 702 900

Vystudovala environmentální studia a sociální antropologii na FSS MU. V NaZemi pracuje jako koordinátorka Obchodu NaZemi a je členkou bioklubu Sypiště. Zajímá se o tvorbu udržitelných měst, včetně podpory městského zahradničení. Působila také na katedře environmentálních studií FSS MU, v organizaci NESEHNUTÍ a v sociálním družstvu Tři ocásci. Vedle obchůdku se věnuje facilitaci a kvalitativnímu výzkumu.

Magdalena Hrubanová
administrativa Obchodu NaZemi
+ 420 608 108 206

Magda vystudovala Sociálně právní školu. Pracovala dlouhá léta v Ústavu sociální péče pro tělesně   postižené děti. Věnovala se cestovnímu ruchu. Po návratu ze zahraničí pracuje v Obchodě NaZemi a vypomáhá i v NaZemi jako support office.

Kateřina Kolenková
koordinátorka e-shopu, dobrovolnice
+420 778 702 900

Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze, kde se poprvé setkala s pojmem fair trade. V NaZemi je jako dobrovolnice od roku 2011, e-shopu se věnuje od jara 2012.

Lektoři a lektorky v NaZemi

Dan Vykoukal
lektor

Dan studuje sociální pedagogiku a volný čas na Pedagogické fakultě v Brně, kde také vede pobočku studentského spolku Otevřeno. Ve vzdělávání se zabývá kritickým myšlením a zkušenostně reflektivním učením.

Jaroslav Biolek
lektor

Jarda vystudoval geografii a uměnovědná studia na Masarykově univerzitě, nyní je doktorským studentem oboru Regionální geografie a regionální rozvoj. V NaZemi působí od roku 2010 jako dobrovolník v obchodu, absolvoval zde kurz Kritické myšlení a globální témata. V současnosti se v NaZemi věnuje globálnímu rozvojovému vzdělávání a zajišťuje organizaci prodejních stánků s fairtradovým zbožím.

Petra Frühbauerová
lektorka

Petra vystudovala pedagogiku a učitelství základů společenských věd na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, absolvovala kurzy Kritické myšlení a globální témata (64 hod.) či Metoda zážitkové pedagogiky (102 hod.). Od roku 2011 je zaměstnaná v NaZemi, kde v  současnosti působí jako koordinátorka dobrovolníků a dobrovolnic a věnuje se globálnímu vzdělávání jako lektorka a metodička. Podílí se na vedení kurzů Kritické myšlení a globální témata  a Práce s kontroverzními tématy určených pro pedagogy a pedagožky. Je spoluautorkou metodické publikace Lidé v pohybu. Působí také jako dobrovolnice v organizaci NESEHNUTÍ v rámci programu Zbraně, nebo lidská práva? nebo v iniciativě Skautského institutu v Brně.

Martin Jestřábek
lektor

Martin vystudoval agroekologii na Mendelově univerzitě v Brně. V NaZemi působí jako lektor vzdělávacích programů globálního vzdělávání.

Anna Hubáčková
lektorka

Anna vystudovala bakalářskou psychologii na Fakultě sociálních studií a pedagogiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V současnosti pokračuje studiem sociální pedagogiky a poradenství na Filozofické fakultě. Absolvovala kurz Kritické myšlení a globální témata nebo roční cyklus globálního vzdělávání GLEN. Zajímá se o metody zkušenostně-reflektivního učení, zážitkové pedagogiky a kritického myšlení.

Tadeáš Žďárský
lektor

Tadeáš vystudoval bakalářské studium Environmentální studia a udržitelný rozvoj na Univerzitě Palackého v Olomouci a současně studuje magisterský obor Humanitní environmentalistika na Fakultě sociálních studií v Brně. Zajímá se o občanské vzdělávání, ale taky o alternativní a svobodné proudy ve vzdělávání. Kromě lektorování programů se v NaZemi věnuje také projektu Podhoubí, v rámci kterého pracuje s aktivními studenty a studentkami ze středních škol. 

Stále hledáme dobrovolníky

NaZemi by neexistovalo bez stovek dobrovolníků. Pojďte do toho taky!
více o dobrovolnictví