Lidé v NaZemi

Jsme rádi, že u nás pracují tak skvělí lidé!

Kristýna Hrubanová
ředitelka, metodička a lektorka globálního vzdělávání
+420 777 110 434

Kristýna vystudovala učitelství angličtiny a občanské výchovy, poté učila hlavně angličtinu a sbírala zkušenosti na různých školách (jazyková škola, základní škola, střední i vysoká). V NaZemi pracuje od roku 2010, kdy se začala intenzivněji věnovat globálnímu vzdělávání – autorsky se podílela na řadě metodických publikací vydaných NaZemi, vede kurzy kritického myšlení a věnuje se facilitaci. V současné době je v NaZemi ředitelkou.

Gabriela Štěpánková
komunikace s médii
+420 776 226 691

Gabriela vystudovala obor filosofie na Filosofické fakultě a obor sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Pracovní zkušenosti sbírala jako redaktorka a editorka regionálních deníků či jako mediální analytička ve společnosti Newton Media. Externě spolupracovala také s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež DROM, romské středisko. V NaZemi pracuje od roku 2010 a na starosti má především komunikaci s médii, psaní tiskových zpráv, tvorbu a editaci textů, přípravu propagačních materiálů, správu online komunikačních nástrojů a koordinaci komunikace organizace s veřejností.

Václav Krajňanský
finanční manažer
+420 778 702 901

Václav vystudoval Právnickou fakultu MU a obory politologie na Fakultě sociálních studií MU a filosofie na Filosofické fakultě MU. V NaZemi pracuje jako finanční manažer.

Stanislav Komínek
pracovní podmínky a fair trade
+420 774 737 176

Standa vystudoval Pedagogickou fakulty Masarykovy univerzity. Dva roky působil jako pedagog v romském centru, poté dva roky zaváděl v České republice novou sociální službu sanace dluhů, která nabízí řešení předluženosti lidí po výkonu trestu odnětí svobody. V NaZemi působí od roku 2009 a věnuje se vedení rozsáhlých informačních kampaní (Férová snídaně NaZemi, Výstava na stromech, Fairtradová města), dokumentaci pracovních podmínek v zemích globálního Jihu, společensky odpovědnému veřejnému nakupování a tématu fair trade.

Tereza Volmutová
projekt Coherent Europe for Sustainable Development, odpovědnost firem
+420 774 457 377

Petr vystudoval obory psychologie a sociální politika na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V NaZemi působí od roku 2011. Věnuje se tématu pracovních podmínek v dodavatelských řetězcích a související odpovědnosti firem.

Robert Ach-Hübner
koordinátor projektu Coherent Europe for Sustainable Development
+420 778 759 918

Robert vystudoval obory mezinárodní vztahy, hospodářská politika a bezpečnostní a strategická studia na Masarykově univerzitě. V rámci PhD studia se také zabýval energetickou politikou a podílel se na několika odborných publikacích. Pracoval jako projektový koordinátor v oblasti vzdělávání, v digitální agentuře a v konzultační společnosti. V NaZemi se věnuje projektu zaměřenému na posilování souladu politik pro udržitelný rozvoj na národní a evropské úrovni, zejména v oblastech důstojné práce, odpovědné spotřeby a výroby, klimatických opatření a vymýcení chudoby.

Ondřej Stejskal
koordinátor dobrovolníků a dobrovolnic, lektor globálního vzdělávání
+420 770 114 758

Ondřej v NaZemi pracuje jako koordinátor projektu Nakládání s konflikty jako příležitost k posilování demokratických hodnot. Momentálně také dokončuje poslední výstupy projektu Skauti na Zemi, ve kterém působil jako metodik. Dlouhodobě se angažuje v Junáku – českém skautu na různých pozicích: vedoucí oddílu, hlavní vedoucí či organizátor vzdělávacích a zážitkových akcí pro náctileté, dětských táborů, veřejných akcí, instruktor lyžování či lanových aktivit a zdravotník. Mezi jeho zájmy patří horolezectví, hraní deskových her, sezení v kočičích kavárnách a toulky přírodou.

Ondřej absolvoval pod Akademickým centrem osobnostního rozvoje na Masarykově univerzitě dvouletý vzdělávací program ZKUPP (Zkušenostní učení pro praxi – podpora odborné přípravy stávajících/budoucích učitelů). Dále absolvoval kurz Kritické myšlení a globální témata (64 hod.) a získal kvalifikaci Hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže. 

Petra Frühbauerová
lektorka globálního vzdělávání
+420 774 427 377

Petra vystudovala pedagogiku a učitelství základů společenských věd na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, absolvovala kurzy Kritické myšlení a globální témata (64 hod.) či Metoda zážitkové pedagogiky (102 hod.). Od roku 2011 je zaměstnaná v NaZemi, kde v  současnosti působí jako koordinátorka dobrovolníků a dobrovolnic a věnuje se globálnímu vzdělávání jako lektorka a metodička. Podílí se na vedení kurzů Kritické myšlení a globální témata  a Práce s kontroverzními tématy určených pro pedagogy a pedagožky. Je spoluautorkou metodické publikace Lidé v pohybu. Působí také jako dobrovolnice v organizaci NESEHNUTÍ v rámci programu Zbraně, nebo lidská práva? nebo v iniciativě Skautského institutu v Brně.

Eva Malířová
metodička a lektorka globálního vzdělávání, facilitátorka, nyní na mateřské dovolené
+420 774 437 377
Eva pracuje v NaZemi od roku 2006 jako metodička a lektorka globálního vzdělávání, které vede k porozumění našim vztahům s ostatními lidmi a místy ve světě. Jeho záměrem je rozvíjet schopnost soužití s ohledem na potřeby všech a při zachování limitů planety. Věnuje se rozvoji participativních skupinových procesů jako facilitátorka i jako lektorka v organizacích i školách. Ve své práci využívá principy nenásilné komunikace, kterou také školí. Od roku 2010 vede roční kurzy Kritické myšlení a globální témata pro pedagogy. Vytvářela a editovala několik sbírek interaktivních programů a metodických příruček pro výuku s globálním rozměrem (Lidé v pohybu 2015, PodObal 2011, Svět do všech předmětů 2009, cyklus metodik Svět v nákupním košíku).
Martin Jestřábek
koordinátor vzdělávacích programů, lektor globálního vzdělávání
+420 778 706 126

Martin vystudoval agroekologii na Mendelově univerzitě v Brně. V NaZemi působí jako lektor a koordinátor vzdělávacích programů globálního vzdělávání.

Anna Lazorová
pracovní podmínky v oděvním a obuvnickém průmyslu, nyní na mateřské dovolené
+420 776 110 787

Anna vystudovala mezinárodní vztahy a evropská studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V NaZemi je zaměstnaná od roku 2010. V současnosti se při rodičovské dovolené věnuje kampaním za zlepšení pracovních podmínek, vyhledávání dotačních příležitostí a psaní projektů.

Markéta Koláčková
administrativa spolku NaZemi, správa Syřiště
+420 721 386 341
Katarína Popelková
koordinátorka výstav, dobrovolnice
+420 775 737 176

 Katarína je studentkou antropologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Odborně se zabývá vztahem globalizace a udržitelného rozvoje na příkladu neziskových organizací. V Brně působí jako dobrovolnice také v hnutí NESEHNUTÍ. Od roku 2014 každoročně absolvuje terénní archeologicko-antropologické výzkumy na území Jižní Moravy, které zastřešuje Ústav antropologie MU. Jako antropoložka popularizovala svoji disciplínu v létě 2017 na akci Festival vědy v Brně a na Dnech otevřených dveří Detašovaného pracoviště Archeologického ústavu města Brna v Dolních Dunajovicích. V NaZemi se jako dobrovolnice stará o distribuci výstav.

 
Petr Jestřábek
IT podpora
+420 776 045 126

Petr vystudoval aplikovanou informatiku na FI MU v Brně. V NaZemi je od roku 2017 coby IT podpora.

Marcela Hájková
správkyně knihovny NaZemi, dobrovolnice
+420 737 587 462 (SMS)

Marcela studuje environmentální studia a religionistiku na Masarykově univerzitě. V organizaci NaZemi působí jako dobrovolnice od roku 2012 a v současné době se stará o knihovnu.

Tereza Bílková
prodejní i informační stánky, dobrovolnice
+420 604 969 751

 

Kontrolní komise
kontrolní orgán spolku NaZemi

Obchod NaZemi s.r.o.

Hana Chalupská
administrativa Obchodu NaZemi
+420 778 702 900

Hanka vystudovala geografii a humanitní environmentalistiku. Pracovala ve státní správě v oblasti ochrany životní prostředí. Nyní pracuje pro NESEHNUTÍ v programu Občanské oko a v NaZemi pečuje o provoz Obchodu NaZemi s.r.o. 

Magdalena Hrubanová
administrativa Obchodu NaZemi
+ 420 608 108 206

Magda vystudovala Sociálně právní školu. Pracovala dlouhá léta v Ústavu sociální péče pro tělesně   postižené děti. Věnovala se cestovnímu ruchu. Po návratu ze zahraničí pracuje v Obchodě NaZemi a vypomáhá i v NaZemi jako support office.

Kateřina Kolenková
koordinátorka e-shopu, dobrovolnice
+420 778 702 900

Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze, kde se poprvé setkala s pojmem fair trade. V NaZemi je jako dobrovolnice od roku 2011, e-shopu se věnuje od jara 2012.

Denisa Křeháčková
Fair Café do firem a kaváren, dobrovolnice
+420 736 669 190

Lektoři a lektorky v NaZemi

Dan Vykoukal
lektor

Dan studuje sociální pedagogiku a volný čas na Pedagogické fakultě v Brně, kde také vede pobočku studentského spolku Otevřeno. Ve vzdělávání se zabývá kritickým myšlením a zkušenostně reflektivním učením.

Hana Svačinková
lektorka

Hanka studovala bakalářské studium humanitní vzdělanosti na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, kde pokračuje se studiem magisterského oboru Studia občanské společnosti. Studovala také etnologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Prošla řadou kurzů lektorských dovedností či facilitace, zabývá se problematikou ozbrojených konfliktů. V NaZemi se od roku 2015 zapojuje coby lektorka globálního rozvojového vzdělávání, podílela se také na kampani za zlepšení pracovních podmínek v obuvnickém průmyslu. Od roku 2013 byla dobrovolnicí v NESEHNUTÍ, kde v současnosti působí jako koordinátorka propagačních aktivit a skupiny Zbraně, nebo lidská práva?.

Jaroslav Biolek
lektor

Jarda vystudoval geografii a uměnovědná studia na Masarykově univerzitě, nyní je doktorským studentem oboru Regionální geografie a regionální rozvoj. V NaZemi působí od roku 2010 jako dobrovolník v obchodu, absolvoval zde kurz Kritické myšlení a globální témata. V současnosti se v NaZemi věnuje globálnímu rozvojovému vzdělávání a zajišťuje organizaci prodejních stánků s fairtradovým zbožím.

Zuzana Hroudová
lektorka

Zuzana vystudovala mezinárodní vztahy a environmentalistiku na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a nyní pokračuje v magisterské environmentalistice. Účastnila se kurzu Kritické myšlení a globální témata a několika seminářů zaměřených na vzdělávání a facilitaci (mj. seminář Jakuba Švece, Práce s kontrovezními tématy, Někdo by s tím měl něco dělat, Working for Transformation without Recreating the Past – Miki Kashtan). V NaZemi koordinuje lektory globálního rozvojového vzdělávání a působí jako lektorka vzdělávacích programů (zejména) ve školách. Věnuje se také přípravě některých programů a spolupráci s dalšími vzdělavateli v Brně a okolí. V minulých letech dobrovolničila na festivalu Jeden svět a je členkou brněnského družstva Tři Ocásci.

Petra Frühbauerová
lektorka

Petra vystudovala pedagogiku a učitelství základů společenských věd na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, absolvovala kurzy Kritické myšlení a globální témata (64 hod.) či Metoda zážitkové pedagogiky (102 hod.). Od roku 2011 je zaměstnaná v NaZemi, kde v  současnosti působí jako koordinátorka dobrovolníků a dobrovolnic a věnuje se globálnímu vzdělávání jako lektorka a metodička. Podílí se na vedení kurzů Kritické myšlení a globální témata  a Práce s kontroverzními tématy určených pro pedagogy a pedagožky. Je spoluautorkou metodické publikace Lidé v pohybu. Působí také jako dobrovolnice v organizaci NESEHNUTÍ v rámci programu Zbraně, nebo lidská práva? nebo v iniciativě Skautského institutu v Brně.

Martin Jestřábek
lektor

Martin vystudoval agroekologii na Mendelově univerzitě v Brně. V NaZemi působí jako lektor vzdělávacích programů globálního vzdělávání.

Stále hledáme dobrovolníky

NaZemi by neexistovalo bez stovek dobrovolníků. Pojďte do toho taky!
více o dobrovolnictví