Oděvy

Jaká je cena za naši image? Většina našeho oblečení je výraběna v nedůstojných pracovních podmínkách v zemích globálního Jihu. V továrnách, jejichž majitelé nejsou schopní zaručit základní bezpečnost ani vyplácení důstojných mezd. Porušování lidských práv je na denním pořádku a značky, které oblečení prodávají, tiše přihlížejí – i když se nás snaží přesvědčit, že dodržování lidských práv je jejich prioritou.

Výroba většiny oděvů znamená nedůstojný život a opakované porušování lidských práv.

Svoje dítě téměř nevidím

„Do práce odcházím, když moje dcera ještě spí. Když se vracím, tak už zase spí. Moji tvář vidí jednou za týden.“
Amanthi, šička v továrně — Srí Lanka

Charakteristickým znakem oděvního průmyslu je tlak odběratelů na dodací lhůty a na cenu. Zadávání výroby externímu dodavateli umožňuje zadavatelům nízké výrobní náklady a odpovědnosti za pracovní podmínky na dodavatele. Pracovní podmínky v textilních továrnách jsou často nevyhovující a zaměstnanci a zaměstnakyně zde za svou práci často nedostanou ani procento z prodejní ceny oděvu.

Už samotné podmínky pěstování bavlny jsou problematické. Cesta k hotovému oděvnímu výrobku je složitá. Oděvy často procestují tisíce kilometrů, než projdou všemi fázemi výroby od zpracování bavlny až po střih a balení oděvů. Složitý dodavatelský řetězec ztěžuje kontrolu sociálních a environmentálních dopadů produkce. Přestože celá řada oděvních společností již formulovala etické kodexy, které mají předcházet porušování pracovních práv, realita je odlišná. Velice často nejsou kodexy v dodavatelských továrnách zavedeny a ani jejich transparentní kontrola není dodržována. Záruku důstojnějších pracovních podmínek při výrobě oděvů může dát pouze nezávislá kontrola dodržování sociálních standardů. V tomto kontextu je v současnosti nejdůvěryhodnější formou členství oděvní společnosti v tzv. vícestranné iniciativě (Multi-Stakeholder Iniciatives).

O aktuální situaci v oděvním průmyslu si můžete přečíst v našich článcích zde.

V říjnu 2014 jsme společně s Ekumenickou akademií vstoupili do Clean Clothes Campaing, vznikla tak česká pobočka Clean Clothes Česká republika. Díky tomu máme lepší přístup k podrobnějším informacím o podmínkách vzniku našeho oblečení. Spotřebitelé a spotřebitelky mají zároveň větší šanci, že jejich hlas oděvní firmy vyslyší. 
+ Zobrazit více