Beseda: Odpovědnost firem v rámci jejich dodavatelských řetězců

Jak vypadá dodavatelský řetězec nadnárodních firem? Ukázka na případové studii outdoorového průmyslu ve Vietnamu a Číně a dotazování českých i zahraničních outdoorových firem.

Cílová skupina 14 +
Časová dotace 0,5 – 1,5 hodiny i s diskuzí
Formát na objednání Beseda.
„Kampaní zaměřenou na outdoorový průmysl se NaZemi podařilo posunout přístup mnohých zahraničních outdoorových značek. České firmy však, bohužel, zůstávají netransparentní.“

Máte zájem o další besedy?