Program: Příběh křivé mrkve (workshop o plýtvání potravinami)

Proč se nám na talíř nedostane křivá mrkev? A jaké jsou vůbec příčiny plýtvání jídlem a jakou roli v tom hrajeme?

Cílová skupina 16 let a více (program je vhodný i pro dospělé)
Časová dotace 180–200 min (cca 3–4 vyučovací hodiny), program budeme realizovat od března 2019
Cena na objednání cena domluvou podle vašich finančních možností (obvykle kolem 1400 Kč + cestovné)

Výukový program se zabývá problematikou plýtvání potravinami. Prostřednictvím simulační hry, kritického čtení a diskuze se studenti a studentky seznámí s příčinami i dopady plýtvání v potravinářském řetězci. V závěru se pak zamyslí nad možnostmi řešení a alternativami, přičemž hodnotí svoje stanoviska k tomuto problému.