Projekt Filling the gap: A living wage through transparency

I když bylo právo na důstojnou mzdu uznáno Radou Evropy i OSN ve Všeobecné deklaraci lidských práv, je v globálních dodavatelských řetězcích úplně ignorováno a porušováno. Chceme, aby každý, kdo pracuje v oděvním průmyslu, dostával důstojnou mzdu, ze které se může uživit. A proto jsme součástí kampaně „Filling the gap: A living wage through transparency“.

Globální oděvní průmysl se za posledních 15 let zdvojnásobil a je poháněn odhadem 60 miliony pracujících.

Deprivace, již tito pracující a jejich rodiny denně čelí je v přímém rozporu sobrovskými zisky, které ročně uvádí módní řetězce. Mzdy pracujících přitom tvoří jenom zlomek toho, co spotřebitelé za oděvy platí, a to kvůli hluboce zakořeněné mocenské nerovnosti.

Náš pokračující výzkum ukazuje, že žádná větší módní značka nedokáže doložit, že všichni pracující v jejím dodavatelském řetězci vydělávají důstojnou mzdu, i když je známo, že podnikatelské chování firem má přímý efekt na mzdy pracujících. Miliony pracujících jsou tedy připraveny o mzdy, přístup ke zdravotní péči, bezpečné dopravě, adekvátní stravě a vzdělání.

Od počátků oděvního průmyslu byli pracující nuceni žít v chudobě, což má negativní dopad nejen na ně, ale i na jejich komunity a ekonomiky. A tato praxe pokračuje i přes to, že vyplácení důstojných mezd by mělo na značky jen minimální dopad, ve srovnání s tím, jaký dopad by měly férové mzdy na životy pracujících.

Značky a prodejci po desetiletí budovali svoje zisky na nízkých mzdách. Značky mají neuvěřitelnou moc k tomu, aby donutily dodavatele k výrobě oblečení a obuvi za nejnižší možné ceny.

Nástroj Fashion Checker je součástí kampaně „Filling the gap“, která se snaží zmenšovat rozdíl mezi extrémně nízkymi mzdami a důstojnou mzdou, mezi mzdami dělníků a dělnic a získat chybějící data o mzdách. Zahrnuje 17 členských organizací CCC z celé Evropy ale třeba i z Hongkongu nebo Indonesie. A to včetně NaZemi, které působí v ČR.

 

Kampaň probíhá za finanční podpory Evropské unie. Její obsah je zcela na odpovědnosti Clean Clothes Campaign a jako takový nemůže být považován za stanovisko Evropské unie.