Seminář: Svět v nákupním košíku
Praktický seminář účastníkům usnadní vedení dílen z cyklu Svět v nákupním košíku.
Cílová skupina učitelé SŠ a 2. st. ZŠ
Časová dotace 4 x 60 min; delší verze: 6 x 60 minut
Seminář ukáže možnosti použití předmětů naší každodenní spotřeby k přiblížení a pochopení některých globálních problémů (např. chudoba či dětská práce). Účastníci se také seznámí s cíli a obsahem globálního rozvojového vzdělávání, zejména ve vztahu k průřezovým tématům Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchova.
„Semináře u vás jsou inspirativní, z žádného jiného semináře (a to jich letos absolvuji) jsem si tolik inspirace ještě nepřinesla.“
Petra Turečková, pedagožka ze ZŠ Ostopovice

Máte zájem o další semináře?