Semináře pro učitele

V seminářích a kurzech společně s účastníky hledáme cesty jak učit tak, aby výuka dávala smysl žákům i pedagogům. Naší společnou otázkou je jaké znalosti, dovednosti a hodnoty potřebujeme pro život ve světě, který je propojený a rychle se mění. Pracujeme s principy kritického myšlení a globálního rozvojového vzdělávání,  uplatňujeme participativní metody a usilujeme o rozvoj dovedností, které žákům a studentům umožní se aktivně podílet na řešení lokálních i globálních problémů. Kurzy jsme schopni realizovat přímo na míru dle vašich požadavků. Kontaktujte nás na vzdelavani@nazemi.cz nebo +420 777 110 434.