Semináře pro učitele

V seminářích a kurzech společně s účastníky a účastnicemi hledáme cesty jak nakládat s náročnými tématy při výuce ve škole či v činnosti skupin. Naší společnou otázkou je jaké znalosti, dovednosti a hodnoty potřebujeme pro život ve světě, který je propojený a rychle se mění.

Pracujeme s principy kritického myšlení, zaměřujeme se na témata globálního vzdělávání, uplatňujeme participativní metody a usilujeme o rozvoj dovedností, které lidem umožní se aktivně podílet na řešení lokálních i globálních problémů.

Kurzy vypisujeme většinou jednou ročně jako otevřené u nás, konkrétní data najdete u jednotlivých seminářů, přihlašování pro rok 2019/20 je již spuštěno, souhrnně info zde. Jsme je rovněž schopni realizovat na objednání dle vašich požadavků.
Kontaktujte nás na vzdelavani@nazemi.cz nebo +420 777 110 434.