Skauti na Zemi

Skauti na Zemi jsou společným projektem Junáka - českého skauta a NaZemi, do kterého jsou zapojeny i další skautské a globálně vzdělávací organizace ze Slovenska, Polska, Slovinska, Řecka, Velké Británie i Německa - dohromady 11 organizací ze sedmi zemí. Cílem tohoto širokého projektu (Scouts and Guides: Active Global Citizens) je posílit roli skautského hnutí v podpoře důstojného života, lidských práv, rovnosti a spravedlnosti ve světě. Usiluje o to, aby skauti a skautky vnímali svět celistvě a v souvislostech a aby díky tomu dokázali domýšlet dopady svého jednání. Věříme, že toto porozumění přispěje k zodpovědnějšímu rozhodování i chování každého z nás.

V projektu se propojují nejaktuálnější potřeby dnešního světa se základními myšlenkami, které stály u zrodu skautského hnutí. Smyslem a posláním skautingu vždy bylo zlepšovat, být užitečný, pomáhat. Zaznívají slova o světovém bratrství, o prospěšnosti celému lidskému společenství, nebo jednoduše o zlepšování světa. Projekt Skauti na Zemi chce nabídnout způsob, jak to dělat. Chceme skauty a skautky učit přemýšlet nad důsledky, které jejich volby budou mít na lidi, které nikdy nepotkají, nebo na přírodu v místech, která nikdy nenavštíví. I tak si představujeme zlepšování světa. Program oddílu tím obohatíme o takzvaný „rozměr globální zodpovědnosti“.