Skauti na Zemi

Aby byli vedoucí oddílů schopni zmíněná témata pojmout kvalitně, nemanipulativně a odpovědně, proběhnou aktivity a vzniknou nástroje, které by je měly jednorázově i dlouhodobě podporovat v oddílové činnosti v daných tématech.

  1. Vytváříme republikovou síť lektorů, kteří budou v regionech pořádat podpůrné semináře, budou schopni realizovat programy na objednávku ve střediscích, oddílech a na vzdělávacích či zážitkových kurzech. Budou umět poradit oddílům a střediskům, jak změnit svoji stopu a být odpovědnější. Lektoři jsou obvykle skauti a v roce 2015 prochází intenzivním čtyřvíkendovým kurzem, který je má na jejich působení připravit. // UPDATE: Zatím proběhly 4 víkendové lektorské kurzy, podívejte se na fotogalerie (1. víkend, 2. víkend, 3. víkend). 

  2. V listopadu 2015 při příležitosti Evropského roku rozvoje proběhne v České republice pro zapojené země konference Re-imagining Futures, která bude svým obsahem zaměřená na zmapování příkladů dobré praxe. Setkají se na ní skautští lektoři, vůdci oddílů, hosté z celého světa i širší veřejnost, aby se seznámili s příběhy pozitivních změn, které ovlivnily životy komunit po celé planetě. // UPDATE: Konference úspěšně proběhla v Praze a Litomyšli, koukněte na shrnutí v češtině a angličtině, kde naleznete i užitečný follow-up materiál.

  3.  V rámci projektu budou lektoři a odborníci působit na různých vzdělávacích akcích a setkáních Junáka, kde uvedou různě zaměřené aktivity a programy, které seznámí účastníky s tématy a nástroji projektu. // UPDATE: Přehled akcí, kde nás můžete najít v průběhu roku 2017:

  •  Medvědník 11. 3.
  • Valný sněm 24.–26. 3.
  • Sraz vodních skautů a skautek 7.–9. 4.
  • HelpDesk 26.–28. 5.
  • Obrok 8.–9. 6.
  • Miquik 1.–3. 12.

Lektory a lektorky i ve vašem regionu kontaktujte přes koordinátorku Petru Vackovou (petra.vackova@skaut.cz)

Pokračujte na další krok

Co vytvářejí skauti na zemi