Skauti na Zemi

Co všechno v rámci projektu vznikne?

  • Kompetence globálního občanství: budou formulovány nepovinné rozvojové kompetence pro vůdce a metodika komepetencí vůdce odpoví  vzdělavatelům na otázky, jak mohou tyto kompetence vůdců rozvíjet.

  • Sebehodnotící nástroj vůdcovských kompetencí. Odpoví vůdcům, jak si stojí v kompetencích globálního občanství a jak se mohou dál rozvíjet, pokud je tato oblast zajímá.

  • Metodika pro kmeny a skautské oddíly dá podporu těm, kteří chtějí vytvářet smysluplné prospěšné akce a podporovat členy své skupiny v samostatnosti.

  • Handbook pro vůdce

  • Handbook pro děti (kapitola ke globálnímu vzdělávání a angažovanosti).

  • Publikace globálního rozvojového vzdělávání (shrnující metodická publikace).

  • E-learning.

Uvedené publikace ke stažení budou doplňovány na těchto stránkách.

Co již v rámci projektu vzniklo?

  • metodická příručka pro práci s kontroverzními tématy Lidé v pohybu je ke stažení zde, rozšiřující webové stránky s nabídkou programů a dalších zdrojů jsou dostupné na www.lidevpohybu.eu.
  • follow-up materiál po mezinárodní konferenci Re-imagining Futures, který obsahuje přehledem toho, co zde účastníci mohli zažít, jak jsme propojeni s globálními otázkami a kde lze najít více zdrojů a výukových materiálů k tématům nebo metodice - více informací zde.

Pokračujte na další krok

...a buďte součástí