Skautská konference

V listopadu 2015 jsme uspořádali skautskou konferenci Re-imagining Futures. Vytvořili jsme shrnující materiál (dole ke stažení) s přehledem toho, co zde účastníci mohli zažít, jak jsme propojeni s globálními otázkami a kde lze najít více zdrojů a výukových materiálů k tématům nebo metodice. 

Přes 120 účastníků ze sedmi zemí vedlo na konci listopadu v Praze a poté v Litomyšli debatu o tom, co dnes znamená zanechat svět o něco lepším. Zúčastnili se čtyřdenní mezinárodní konference o tématech globálního rozvoje, kterou společně pořádali Junák - český skaut a organizace NaZemi.

Čtyřdenní konference Re-imagining Futures se konala v rámci společného projektu Skauti na Zemi, do kterého jsou zapojeni skauti a skautky celkem ze sedmi evropských zemí (Česká republika, Řecko, Skotsko, Německo, Slovinsko, Polsko a Slovensko). V těchto zemích, zastoupených mezi účastníky konference se rozbíhá projekt – hloubkové vzdělání o globálních tématech, přemýšlení o sociální odpovědnosti a důrazu na udržitelnost v činnostech hnutí.

Během akce postupně probíhaly workshopy hostů o následujících tématech: život a vzdělávání mládeže ve slumu v Nairobi; zážitkové učení na pobytech studentů v brazilských komunitách; potenciál společnosti k vytváření technologií zvyšujících kvalitu života očima Inda; jiné pojetí spravedlnosti bez trestů a odměn z Latinské Ameriky; síla příběhů v učení a v občanské společnosti; globální vzdělávání pro orientaci ve světě i v sobě či podoby každodenního aktivismu. 

„Věříme, že inspiraci a společný čas všichni zúčastnění využijí, ať už k vytváření výukových programů o propojenostech světa či ve veřejných akcích s globálními myšlenkami, které se rozhodnout pořádat,“ vyslovuje přání organizátorů koordinátorka projektu Skauti na Zemi Petra Vacková.