Slovy učitelů

Učitelé o žácích

"Poznala jsem, že cokoli dělali v rámci projektu, tak se to učili mnohem rychleji než normální věci - v uvozovkách." Petra Turečková, MŠ a ZŠ Ostopovice

To, že jsou žáci v roli, jim opravdu pomáhá se vcítit do pocitů člověka, který musel opustit svůj domov z důvodu nedostatku vody. Je to víc, než kdyby se o tom jen učili. Tento přístup budu používat i v budoucnu.“ (skotská učitelka 1. stupně ZŠ)

Učitelé o sobě

Zdá se mi, že nyní daleko víc přemýšlím o našem dopadu na budoucnost – cítím daleko větší zodpovědnost za budoucí generace a za žáky, protože oni jsou těmi, kdo budou v budoucnu rozhodovat.“ (skotská učitelka  1. stupně ZŠ pracující s Global Storylines)

Vystoupit ze zaběhnutých praktik není snadné. Po 26 letech učení není jednoduché své zvyky měnit! Ale bylo vzrušující žáky pozorovat, jak pracují s touto metodou. Když se něco vymklo z rukou, vždy šlo děj stopnout a říct 'jak se teď cítíte?'. Neustálá reflexe byla velice důležitá. To, jak to celé na mě i na děti zapůsobilo a jaký to na nás mělo vliv, bylo úžasné a překvapující.“ (skotská učitelka 1. stupně ZŠ pracující s Global Storylines)

 
+ Zobrazit více