Večer pro odvážné hledání cest s Hubertem von Schönebeckem

1. 10. 2014 Rodiče, vzdělavatelé, učitelky a učitelé, studenti, ředitelky a ředitelé: Hledáte způsob jak dětem nevládnout, ani jim nepodléhat?

Global Storylines: stáhněte si metodiku příběhu Obr od Bodláčí hory

19. 9. 2014 Od roku 2013 pilotujeme na českých školách skotský přístup Global Storylines. Je to výsledek naší snahy přinášet do výuky takové metody, které vedle přemýšlení a poznávání souvislostí umožňují dětem zapojit se a dávají jim bezpečný prostor pro jednání.

Začali jsme spolupracovat se skauty

1. 9. 2014 Ve spolupráci s Katedrou rozvojových studií UP a několika neziskovými organizacemi realizujeme projekt Skauti pro rozvoj, který pomůže skautům s promítáním témat globálního rozvojového vzdělávání do programu skautských oddílů. 

Globální příběhy proměňují žáky i učitele

12. 6. 2014 Na základní škole v Ostopovicích se odehrál tento rozhovor mezi učitelem a žáky.„Šlápl jsi někdy na mraveniště? A schválně, nebo omylem?“ „Omylem.“

Otevíráme kurz Svět po skautech

31. 3. 2014 Zakladatel skautského hnutí Robert Baden Powel, požádal ve svém poselství skauty, ať se pokusíme zanechat tento svět o trochu lepším, než jaký byl, když jsme na něj přišli. Kdo jiný má k hodnotám a cílům globálního vzdělávání blíž než skauti?

Začnou se žáci učit o globálních problémech pomocí příběhů?

23. 5. 2013 Praha, 23. května – Prozkoumávat v bezpečném prostředí fiktivního příběhu globální témata jakými jsou například světový obchod, vzájemná odlišnost či potravinová bezpečnost. To je směr, který se bude na podzim letošního roku pilotovat ve čtyřech českých školách.