Materiály ke stažení
Máme vás rádi, a tak tu pro vás shromažďujeme všemožné studie, letáky, aktivity, tiskové zprávy i newslettery. A všechno si můžete stáhnout!
Zajímá vás, jak funguje globální rozvojové vzdělávání (GRV) na Fairtradových školách? Pak je tento materiál právě pro vás! Nás v NaZemi to taky zajímalo. Cílem bylo jednak získat informace a zpětnou vazbu od zapojených škol, ale také konkrétní tipy a inspirace, které by mohly být užitečné pro školy mezi sebou navzájem.
Nabídka interaktivních workshopů (nejen) do škol. Zážitek, spolupráce, diskuse a kritické myšlení v kolektivu. Chcete k mladým lidem dostat problémy a aktuální témata dnešního světa? Rozproudit diskusi v kolektivu? Podpořit u studentů a studentek kritické myšlení? Zapojit do výuky průřezová témata? Nabízíme mix vzdělávacích programů několika organizací, které se angažují ve vzdělávání. Jsou určeny zejména pro školní třídy – místa, kde se tvoří názory i chápání okolního světa. Lze je ale použít i v  neformálních skupinách dětí a mládeže. Naše programy se týkají mnoha témat od globálních po místní problémy, celospolečenské jevy, kulturu i pracovní podmínky. Pestrou nabídku workshopů spojuje snaha o hledání souvislostí, tříbení postojů a vedení studentů a studentek k odpovědnosti. Programy jsou interaktivní, účastníci a účastnice se aktivně zapojují do jejich průběhu.
Metodický materiál pomocí něhož prozkoumáte, kolik práce a nejistoty se skrývá za výrobou bot a co můžete sami udělat pro zlepšení pracovních podmínek v obuvnickém průmyslu. Obsahuje mj. odkazy na videa a příběhy dělníků i dělnic, kteří se objevují na plakátech výstavy Poznej své boty. Metodický materiál lze využít samostatně nebo společně s výstavou Poznej své boty (viz www.nazemi.cz/poznej-sve-boty).