Materiály ke stažení
Máme vás rádi, a tak tu pro vás shromažďujeme všemožné studie, letáky, aktivity, tiskové zprávy i newslettery. A všechno si můžete stáhnout!
Brožura nabízí přehledné informace o globálním vzdělávání. Vysvětluje, proč a jak se mu máme věnovat a jakou expertní podporu vám v této oblasti poskytuje NaZemi.
Metodika využívající přístupu Global Styrolines.
Metodika pro práci s tématy uprchlictví a migrace. Vydali Junák – český skaut a NaZemi v roce 2016.