Kurz: Úvod do kritického myšlení a práce s globálními tématy

Záměrem semináře je nabídnout ochutnávku přístupu, metod i obsahu dlouhodobého kurzu Kritické myšlení a globální témata. Seminář je akreditovaný MŠMT.

Cílová skupina Seminář je vhodný pro pedagogy a pedagožky, ale i kohokoli dalšího, kdo má zájem prozkoumat tento přístup k výuce a případně na něj navázat delším kurzem.
Otevřené termíny

2. 6. 2020 | Syřiště (Kounicova 42, Brno) | 9-17 hodin | kapacita 8-16 lidí | přihlašování zde do 26. 5. 2020 | akreditace MŠMT

Cena pro jednotlivce 1 250 Kč (zlevněná 900 Kč*, solidární 1 550 Kč**)
Formát na objednání 8 hodin (jednodenní varianta)
Cena na objednání pro celou skupinu 11 500-16 300 Kč (příp. dle domluvy; závisí na počtu účastníků a dalších faktorech)

Účastníci a účastnice semináře si na vlastní kůži vyzkouší, jaké to je účastnit se lekcí, které jsou vedeny metodami kritického myšlení a řídí se principy konstruktivistické pedagogiky. Společně se podíváme na jakých kořenech přístup podporující kritické myšlení ve vzdělávání může stavět a jak jej přetavit v praktickou realizaci. Představíme si program Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Na příkladu modelových lekcí si představíme konkrétní metody a analyzujeme přístupy v lekcích použité. Zaměříme se na konkrétní možnosti uplatnění ve vlastní pedagogické praxi.

Seminář je akreditovaný MŠMT a realizujeme jej u nás jako otevřený či na objednávku v jednodenní variantě.

*Zlevněná cena je určena pro studenty a studentky, rodiče na rodičovské dovolené, nezaměstnané, dobrovolníky a dobrovolnice NaZemi, příp. dle domluvy.
**Zaplacením solidární ceny podpoříte účast na našich kurzech a seminářích těch zájemců, kteří si ji vzhledem ke své životní situaci nemohou dovolit. Mnohokrát vám za to děkujeme.