Kurz: Úvod do kritického myšlení a práce s globálními tématy (6hod.)
Účastníci a účastnice semináře si na vlastní kůži vyzkouší, jaké to je účastnit se hodin, které jsou vedeny metodami kritického myšlení a řídí se principy konstruktivistické pedagogiky. Vybrané lekce představí různá témata globálního rozvojového vzdělávání, která pedagogům pomohou naplnit průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Seminář realizujeme na objednání pro skupinu pedagogů.
Cílová skupina učitelé a učitelky ZŠ, SŠ, lektoři a lektorky vzdělávacích organizací
Časová dotace 6 hodin
Formát 1 x 6 hodin
Cena 7 800 Kč - 9 800 Kč (cena pro skupinu, závisí na počtu účastníků a dalších faktorech)

Seminář kritického myšlení je veden interaktivní formou, účastníci a účastnice si v jeho průběhu vyzkouší několik lekcí, které následně analyzují z pohledu pedagoga. Seminář je vhodný zejména pro kolektivy pedagogů, které mají zájem prozkoumat tento přístup k výuce a navázat na něj delším kurzem.

„Seminář byl pro mne přínosem z hlediska poznání nových metod kritického myšlení, které mohu uplatnit při hodinách práce s textem i jinými informacemi v hodinách literatury. Ráda také pracuji na semináři formou aktivního zapojení, neboť si mohu metody ověřit na sobě a odsledovat tak nejlépe jejich význam a působení na studenty. Těším se na další spolupráci. “
Radmila Grycová, SŠTE Olomoucká, Brno

Máte zájem o další kurzy?