Seminář: Vedení diskuzí, tréninková setkání

Záměrem dvou tréninkových setkání je rozvoj facilitátorských dovedností při vedení diskuzí tak, aby diskuze směřovala k prozkoumávání tématu, hlubšímu přemýšlení a posunu diskutujících. Seminář je akreditovaný MŠMT.

Cílová skupina Setkání je určeno pro zkušenější účastníky a účastnice, kteří se ve třídách, oddílech, týmech či kolektivech dostávají do pozice přípravy a vedení diskuzí. Není nutná aktivní pedagogická praxe.
Otevřené termíny

Aktuálně nejsou vypsané termíny.

Cena pro jednotlivce 1 250 Kč (zlevněná 900 Kč*, solidární 1 550 Kč**)
Formát na objednání 8 hodin / 16 hodin (jednodenní či dvoudenní varianta)
Cena na objednání pro celou skupinu 11 000-14 000 Kč / 22 000-28 000 Kč (příp. dle domluvy; závisí na počtu účastníků a dalších faktorech)

Na prvním setkání nahlédneme na kvality diskuze z hlediska obsahu i procesu. Budeme se věnovat reflexi facilitátorské role z pohledu moci a otázce jakými zásahy a metodami může facilitátor či facilitátorka kvality diskuze rozvíjet. Prostor bude i pro nácvik dovedností a vyzkoušení diskuzních metod.
Navazující setkání vyhrazuje velkou část prostoru pro praktický nácvik dovedností potřebných pro vedení diskuze a podporování kvalit diskuze: sledování, vyjasňování, shrnování, přerušování, propojování příspěvků, práce s obsahem. Budeme se také věnovat otázce, jak s respektem reagovat v obtížných situacích. Pracovat budeme v menších skupinách i společně. Kromě posílení dovedností si účastníci a účastnice odnesou inspirace pro dílčí diskuzní metody.

Seminář realizujeme jej u nás jako otevřený či na objednávku v jednodenní nebo dvoudenní variantě. Seminář je akreditovaný MŠMT v jednodenní i dvoudenní variantě.

*Zlevněná cena je určena pro studenty a studentky, rodiče na rodičovské dovolené, nezaměstnané, dobrovolníky a dobrovolnice NaZemi, příp. dle domluvy.
**Zaplacením solidární ceny podpoříte účast na našich kurzech a seminářích těch zájemců, kteří si ji vzhledem ke své životní situaci nemohou dovolit. Mnohokrát vám za to děkujeme.

Máte zájem o další semináře?