Seminář: Vedení diskuzí, tréninková setkání

Záměrem dvou tréninkových setkání je rozvoj facilitátorských dovedností při vedení diskuzí tak, aby diskuze směřovala k prozkoumávání tématu, hlubšímu přemýšlení a posunu diskutujících. Seminář Vedení diskuzí 2 proběhne 29. 10. 2019 v Syřišti (Brno), možnost přihlašování do 10. 10. 2019

Cílová skupina Setkání je určeno pro zkušenější účastníky a účastnice, kteří se ve třídách, oddílech, týmech či kolektivech dostávají do pozice přípravy a vedení diskuzí. Není nutná aktivní pedagogická praxe.
Otevřené termíny

Vedení diskuzí 2 (pro absolventy/ky VD1 či po domluvě): 29. 10. 2019 | Syřiště (Kounicova 42, Brno) | 9-17 hodin | kapacita 8-14 lidí | Přihlašování zde do 10. 10. 2019

Cena pro jednotlivce 1 250 Kč (zlevněná 900 Kč*, solidární 1 550 Kč**)
Formát na objednání 8 hodin / 16 hodin (jednodenní či dvoudenní varianta)
Cena na objednání pro celou skupinu 11 000-14 000 Kč / 22 000-28 000 Kč (příp. dle domluvy; závisí na počtu účastníků a dalších faktorech)

Na prvním setkání nahlédneme na kvality diskuze z hlediska obsahu i procesu. Budeme se věnovat reflexi facilitátorské role z pohledu moci a otázce jakými zásahy a metodami může facilitátor či facilitátorka kvality diskuze rozvíjet. Prostor bude i pro nácvik dovedností a vyzkoušení diskuzních metod.
Navazující setkání vyhrazuje velkou část prostoru pro praktický nácvik dovedností potřebných pro vedení diskuze a podporování kvalit diskuze: sledování, vyjasňování, shrnování, přerušování, propojování příspěvků, práce s obsahem. Budeme se také věnovat otázce, jak s respektem reagovat v obtížných situacích. Pracovat budeme v menších skupinách i společně. Kromě posílení dovedností si účastníci a účastnice odnesou inspirace pro dílčí diskuzní metody.

Seminář realizujeme jej u nás jako otevřený či na objednávku v jednodenní nebo dvoudenní variantě. Máme podánu žádost o akreditaci MŠMT.

*Zlevněná cena je určena pro studenty a studentky, rodiče na rodičovské dovolené, nezaměstnané, dobrovolníky a dobrovolnice NaZemi, příp. dle domluvy.
**Zaplacením solidární ceny podpoříte účast na našich kurzech a seminářích těch zájemců, kteří si ji vzhledem ke své životní situaci nemohou dovolit. Mnohokrát vám za to děkujeme.

Máte zájem o další semináře?