Seminář: Vedení reflexí, tréninkové setkání

Reflexe tvoří zásadní část učebního procesu. Na setkání se účastníci a účastnice seznámí s významem reflexe v různých přístupech, strukturou reflexe a zaměří se na její odlišení od zpětné vazby. Seminář proběhne 31. 3. 2020 v Syřišti (Brno), možnost přihlašování do 10. 3. 2020.

Cílová skupina Seminář je určen pro zkušenější účastníky a účastnice se základními znalostmi o významu a struktuře reflexe (např. v rozsahu, který nabízíme na kratších i delších kurzech Kritického myšlení). Není nutná aktivní pedagogická praxe, ačkoli je výhodou.
Otevřené termíny

31. 3. 2020 | Syřiště (Kounicova 42, Brno) | 9-17 hodin | kapacita 8-14 lidí | Přihlašování zde do 10. 3. 2020

Cena pro jednotlivce 1 250 Kč (zlevněná 900 Kč*, solidární 1 550 Kč**)
Formát na objednání 8 hodin (jednodenní varianta)
Cena na objednání pro celou skupinu 11 000-14 000 Kč (příp. dle domluvy; závisí na počtu účastníků a dalších faktorech)

Reflexím věnujeme speciální pozornost, protože tvoří zásadní část učebního procesu. V rámci reflexe nabízíme čas promýšlet, co program přinesl ve vztahu k cílům programu nebo pro osobní posun. Pomáhá účastníkům a účastnicím uvědomit si, co se dělo, a odvodit z toho poznání.
Na setkání se účastníci a účastnice seznámí s významem reflexe v různých přístupech (E-U-R, zážitková pedagogika), strukturou reflexe (jejími jednotlivými fázemi) a zaměří se na její odlišení od zpětné vazby. Budeme se ale věnovat zejména roli lektora či lektorky, kteří reflexi vedou. Zaměříme se na to, jak podpořit procesy ve skupině tak, aby měla příležitost pro společné hledání a tázání se a aby efektivně směřovala k vymezenému cíli, formulovala výstupy, osobní ponaučení či další kroky do budoucna. Na setkání budeme vyhrazena velká část prostoru pro praktický nácvik dovedností potřebných pro vedení reflexe. Zájemci budou mít možnost si vedení reflexe aktivně vyzkoušet a obdržet zpětnou vazbu od ostatních zúčastněných i lektorek.

Seminář realizujeme jej u nás jako otevřený či na objednávku v jednodenní variantě. Máme podánu žádost o akreditaci MŠMT.

*Zlevněná cena je určena pro studenty a studentky, rodiče na rodičovské dovolené, nezaměstnané, dobrovolníky a dobrovolnice NaZemi, příp. dle domluvy.
**Zaplacením solidární ceny podpoříte účast na našich kurzech a seminářích těch zájemců, kteří si ji vzhledem ke své životní situaci nemohou dovolit. Mnohokrát vám za to děkujeme.

Máte zájem o další semináře?