Global Storylines v praxi škol

 „Zapojením se do Global Storylines lépe propojujeme participaci a zapojování globálních témat do běžné výuky. U žáků to vede k většímu zájmu o výuku a kritickému myšlení, ke zlepšování vztahu mezi nimi a pedagogy, rozvoji dovednosti řešení konfliktů prostřednictvím spolupráce a přijímání zodpovědnosti za svůj podíl na rozhodování."
Petra Turečková — MŠ a ZŠ Ostopovice

„Není to o tom využít GS v každé hodině a každém předmětu a ani to nemá smysl. Spíš aby žáci věděli, co se tím učíme, že učení není jen diktát a vyjmenovaná slova, že učení vede i k životním dovednostem."
Karla Černá — MŠ a ZŠ Ivančice-Řeznovice

Podívejte se na konkrétní práci s metodikou Naše půda, naše plody na ZŠ a MŠ Řeznovice

 

Pilotující školy

Přečtěte si postřehy učitelů, co jim práce s Global Storylines dala.

S Global Storylines pracovaly tyto školy:

 
+ Zobrazit více