Seminář: Výtvarná výchova v globálních souvislostech
Účastníci semináře analyzují výtvarné postupy současného čínského umělce Chuang Sü, který svým dílem poukazuje na problematiku plastového odpadu.
Cílová skupina učitelé 2. st. ZŠ, ZUŠ, SŠ
Časová dotace 4 x 60 minut
Jaké podoby může mít současné výtvarné umění různých kontinentů? Co se v něm odráží? Na jaké globální problémy poukazuje? Účastníci semináře analyzují výtvarné postupy současného čínského umělce Chuang Sü, který svým dílem poukazuje na problematiku plastového odpadu. Účastníci si sami vyzkoušejí, jak lze na tomto příkladě využívat jeho tvorbu k porozumění globálním souvislostem. Seminář představí možnosti zařazení průřezových témat Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech do hodin výtvarné výchovy.
„Propojení postojů, faktů, emocí s realitou. Dobrá metodika.“
ze zpětných vazeb účastníků

Máte zájem o další semináře?