Seminář: Výtvarná výchova v globálních souvislostech
Účastníci semináře analyzují výtvarné postupy současného čínského umělce Chuang Sü, který svým dílem poukazuje na problematiku plastového odpadu.
Cílová skupina učitelé 2. st. ZŠ, ZUŠ, SŠ
Časová dotace 4 x 60 minut
„Propojení postojů, faktů, emocí s realitou. Dobrá metodika.“
ze zpětných vazeb účastníků

Máte zájem o další semináře?